Artist: 
Search: 
Zoe Badwi - Freefalin' (Radio Edit) lyrics (Bulgarian translation). | It's not the first time I felt this heartache
, It's not the first time I felt my world shake
,...
03:15
video played 623 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Zoe Badwi - Freefalin' (Radio Edit) (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's not the first time I felt this heartache
BG: Това не е за първи път, се чувствах тази мъка

EN: It's not the first time I felt my world shake
BG: Това не е за първи път, се чувствах моя свят се разклаща

EN: Won't be the last time I cry-- but there's no tears tonight
BG: Няма да е последният път, когато вика--но няма без сълзи тази вечер

EN: Leavin my stress at the door till day break
BG: Тръгвам ми стрес на вратата до ден почивка

EN: Cos I can feel it in the air
BG: Защото мога да го почувствам във въздуха

EN: Something's different tonight
BG: Нещо е различен тази вечер

EN: I'm stepping out of your shadow
BG: Аз съм излизане от вашата сянка

EN: And moving into the light
BG: И се движат в светлината

EN: Figured it out now I'm liberated
BG: Го измисли, сега аз съм освободен

EN: Feel like I'm somebody new
BG: Се чувствам сякаш съм някой нов

EN: Not waiting round for your love now baby
BG: Не чака кръг за сега бебето ви любов

EN: You're never coming through
BG: Вие никога не идва

EN: And I'm free falling
BG: И аз съм свободно падане

EN: I'm letting go just let the melody flow
BG: Аз съм отдаване под наем отида просто нека мелодия поток

EN: Said I'm- free falling
BG: Каза, че съм - свободно падане

EN: I'm feeling so like whatever-- cause things can only get better
BG: Аз се чувствам така като независимо--причина нещата само могат да се оправят

EN: I'm free-eee tonight
BG: Аз съм свободен ЕЕО довечера

EN: Sweet dreams- goodbye
BG: Сладки мечти-сбогом

EN: I'm free tonight
BG: Аз съм свободен довечера

EN: It's all good-- I'm alright
BG: Това е само добър--аз съм добре

EN: It's not the first time I've started over
BG: Това не е първият път, аз бях започнал през

EN: It's not the first time my world grew colder
BG: Това не е за първи път моя свят нарасна студени

EN: It's gonna take a little time-- but right now I'm doing fine
BG: Това ще отнеме малко повече време - но точно сега аз съм добре

EN: Gonna live it up before I get much older
BG: ще си го живеят до преди да получа много по-големи

EN: And I can feel it in the air
BG: И мога да го почувствам във въздуха

EN: Oooo, something's different tonight
BG: Oooo, нещо е различен тази вечер

EN: I think I'm finally moving on
BG: Мисля, че аз съм най-накрая се движат

EN: Yeah I've come back to life
BG: да, аз съм се върна към живота

EN: And I'm free fallin
BG: И аз съм свободен падат

EN: I'm letting go just let the melody flow
BG: Аз съм отдаване под наем отида просто нека мелодия поток

EN: Said I'm- free fallin
BG: Каза, че съм - свободно падат

EN: I'm feeling so like whatever-- cause things can only get better
BG: Аз се чувствам така като независимо--причина нещата само могат да се оправят

EN: I'm free-eee tonight
BG: Аз съм свободен ЕЕО довечера

EN: Said I'm free tonight
BG: Каза: аз съм свободен довечера

EN: (Free falling)
BG: (Свободно падане)

EN: And I'm- free (falling)
BG: И аз съм - безплатно (падане)

EN: And I'm- free falling
BG: И аз съм - свободно падане

EN: I'm letting go just let the melody flow
BG: Аз съм отдаване под наем отида просто нека мелодия поток

EN: Said I'm free falling
BG: Каза: аз съм свободенпадане

EN: I'm feeling so like whatever-- cause things can only get better
BG: Аз се чувствам така като независимо--причина нещата само могат да се оправят

EN: I'm free-eee tonight
BG: Аз съм свободен ЕЕО довечера

EN: Sweet dreams- goodbye
BG: Сладки мечти-сбогом

EN: I'm free-eee tonight
BG: Аз съм свободен ЕЕО довечера

EN: It's all good-- I'm alright
BG: Това е само добър--аз съм добре