Artist: 
Search: 
Zhanna Friske - Ya Byla lyrics (Japanese translation). | Ya byla s toboju...
, Ty moj...
, 
, Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
, Schastlivye dni,...
03:11
video played 1,601 times
added 8 years ago
Reddit

Zhanna Friske - Ya Byla (Japanese translation) lyrics

RU: Ya byla s toboju...
JA: 屋 byla s toboju.

RU: Ty moj...
JA: Ty moj.

RU: Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
JA: Bylo であなたの心の平和は、両方の ty govoril タクでルプシ川

RU: Schastlivye dni, gde more cvetov
JA: Schastlivye 生産、gde 個 cvetov

RU: Te samye, kotorye ty mne podaril
JA: テ ・ サムイェー寺、kotorye podaril mne ty

RU: Sostavlennye iz broshennyh slov
JA: Sostavlennye ・ イズ ・ broshennyh スロブ

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Jesli ty dumaesh' zabyt' vsio eto legko
JA: ルプシ川 ty dumaesh '江藤 legko zabyt' あなたの内側の平和

RU: No eto ne tak, i eto ne srazu
JA: ない江藤 ne 徳は江藤 ne srazu

RU: Te samye, schastlivye dni uzhe daleko
JA: テ ・ サムイェー寺、uzhe daleko schastlivye 生産

RU: Gde varitsia tolk iz broshennyh fraz
JA: Gde varitsia 引き続き iz broshennyh fraz

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Ya byla, ya byla
JA: 屋、屋 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
JA: Sviazana、sviazana

RU: Ya byla, ya byla
JA: 屋、屋 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
JA: Sviazana、sviazana

RU: Chto ty moy
JA: Chto ty モイ

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
JA: 屋 byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
JA: 屋 byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoj

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moj
JA: Chto - ty moj Odnoy

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
JA: 屋 byla byla 屋-屋は、byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
JA: Sviazana、sviazana、sviazana mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moy
JA: Chto - ty モイ Odnoy

RU: Ya byla, ya byla
JA: 屋、屋 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
JA: Sviazana、sviazana

RU: Ya byla, ya byla
JA: 屋、屋 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
JA: Sviazana、sviazana

RU: Chto ty moy
JA: Chto ty モイ

  • ZHANNA FRISKE LYRICS