Artist: 
Search: 
Zhanna Friske - Ya Byla lyrics (Chinese translation). | Ya byla s toboju...
, Ty moj...
, 
, Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
, Schastlivye dni,...
03:11
video played 1,607 times
added 9 years ago
Reddit

Zhanna Friske - Ya Byla (Chinese translation) lyrics

RU: Ya byla s toboju...
ZH: 雅 byla s toboju...

RU: Ty moj...
ZH: 司法部 Ty...

RU: Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
ZH: 由启德对你的内心,这两个 ty govoril bylo Jesli

RU: Schastlivye dni, gde more cvetov
ZH: Schastlivye 生产、 gde 更多 cvetov

RU: Te samye, kotorye ty mne podaril
ZH: Te 桑耶,kotorye podaril 跨国公司 ty

RU: Sostavlennye iz broshennyh slov
ZH: Sostavlennye 前来找 broshennyh 斯拉夫

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Jesli ty dumaesh' zabyt' vsio eto legko
ZH: Jesli ty dumaesh '经贸办 legko zabyt' 你的内心

RU: No eto ne tak, i eto ne srazu
ZH: 没有经贸办 ne 德,我经贸办 ne srazu

RU: Te samye, schastlivye dni uzhe daleko
ZH: Te 桑耶,uzhe daleko schastlivye 生产

RU: Gde varitsia tolk iz broshennyh fraz
ZH: Gde varitsia 了罗山前来找 broshennyh fraz

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Ya byla, ya byla
ZH: 雅、 雅 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
ZH: Sviazana sviazana

RU: Ya byla, ya byla
ZH: 雅、 雅 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
ZH: Sviazana sviazana

RU: Chto ty moy
ZH: Chto ty 莫

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
ZH: 雅 byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
ZH: 雅 byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
ZH: Odnoj-Chto ty 莫

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moj
ZH: Odnoy-Chto ty 司法部

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
ZH: 雅 byla byla,雅-雅,byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
ZH: Sviazana、 sviazana、 sviazana mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moy
ZH: Odnoy-Chto ty 莫

RU: Ya byla, ya byla
ZH: 雅、 雅 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
ZH: Sviazana sviazana

RU: Ya byla, ya byla
ZH: 雅、 雅 byla byla

RU: Sviazana, sviazana
ZH: Sviazana sviazana

RU: Chto ty moy
ZH: Chto ty 莫

  • ZHANNA FRISKE LYRICS