Artist: 
Search: 
Zhanna Friske - Ya Byla lyrics (Bulgarian translation). | Ya byla s toboju...
, Ty moj...
, 
, Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
, Schastlivye dni,...
03:11
video played 1,603 times
added 8 years ago
Reddit

Zhanna Friske - Ya Byla (Bulgarian translation) lyrics

RU: Ya byla s toboju...
BG: Ya byla s toboju...

RU: Ty moj...
BG: Ty moj...

RU: Jesli by vsio bylo by tak, kak ty govoril
BG: Jesli от вашия вътрешен мир единствената страна пазари от Так, kak Тай govoril

RU: Schastlivye dni, gde more cvetov
BG: Schastlivye dni, gde повече cvetov

RU: Te samye, kotorye ty mne podaril
BG: Te Самйе, kotorye podaril МНП ty

RU: Sostavlennye iz broshennyh slov
BG: Sostavlennye iz broshennyh Слове

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Jesli ty dumaesh' zabyt' vsio eto legko
BG: Jesli ty dumaesh "zabyt" си вътрешен мир eto legko

RU: No eto ne tak, i eto ne srazu
BG: Няма eto ne Так, аз eto ne srazu

RU: Te samye, schastlivye dni uzhe daleko
BG: Te Самйе, schastlivye dni uzhe Георгиев

RU: Gde varitsia tolk iz broshennyh fraz
BG: GDE varitsia tolk из broshennyh fraz

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Ya byla, ya byla
BG: Ya, ya byla byla

RU: Sviazana, sviazana
BG: Sviazana, sviazana

RU: Ya byla, ya byla
BG: Ya, ya byla byla

RU: Sviazana, sviazana
BG: Sviazana, sviazana

RU: Chto ty moy
BG: Поместила ty moy

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
BG: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy
BG: Ya byla s tobojo sviazana mechtoy

RU: Odnoj - chto ty moy
BG: Odnoj-поместила ty moy

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moj
BG: -Поместила ty Илия Odnoy

RU: Ya byla, ya byla, - ya byla s toboju
BG: Ya, ya byla byla, ya byla s toboju

RU: Sviazana, sviazana, - sviazana mechtoy
BG: Sviazana, sviazana, sviazana-mechtoy

RU: Odnoy - chto ty moy
BG: -Поместила ty мой Odnoy

RU: Ya byla, ya byla
BG: Ya, ya byla byla

RU: Sviazana, sviazana
BG: Sviazana, sviazana

RU: Ya byla, ya byla
BG: Ya, ya byla byla

RU: Sviazana, sviazana
BG: Sviazana, sviazana

RU: Chto ty moy
BG: Поместила ty moy

  • ZHANNA FRISKE LYRICS