Artist: 
Search: 
Reddit

Zara - Dilsad Olacak Diye lyrics

Dilþad olacak diye kaç yýl avuttu felek
Saçýma karlar yaðmýþ boþuna yaz beklemek
Ne bülbül dile geldi ne de açtý bir çiçek
Saçýma karlar yaðmýþ boþuna yaz beklemek