Artist: 
Search: 
Reddit

Zabranjeno Pusenje - Guzonjin sin lyrics

U mojoj ulici ne prodaju se kifle,
Ne teèe saobraæaj i dim
U mojoj ulici nema fukare,
Jer ja sam guzonjin sin

Oko mene rastu èempresi i drot,
Veèeras imam party, a ujutru trim
Lijepe žene dolaze kod mene,
Jer ja sam guzonjin sin

Jede se kavijar, pije se džin
Ima se para, ima se s èim
Ponekad trava, nikad heroin
Jer ja sam guzonjin sin

U školu me vozi samo auto pravo
Sa mnogim sam pjevaèicama spav'o
Sa sobom nosim svoj mali karabin
Jer ja sam guzonjin sin

Moja raja me baš ne vole,
Zavide mi na moje uspjehe
A ja sa svima najbolje, a ja sa svima fin
Jer ja sam guzonjin sin

Jer ja sam

Al' kad me ona zovne "Hodi malo 'vamo!",
Ja odma' potrèim
Jer maèehu ja volim više nego starog
Jer ja sam guzonjin sin

Jer ja sam
Ja sam guzonjin sin

Danas sam dobio svog novoga Porshe-a
I malko æu se voziti sa njim

Jer ja
Ja sam guzonjin sin