Artist: 
Search: 
Yung Joc - I Know What She Like (feat. Yo Gotti) lyrics (Bulgarian translation). | I know what she like,
, I know what she like in the morning!
, When she’s lonely,
, I like it when...
04:16
video played 2,662 times
added 6 years ago
Reddit

Yung Joc - I Know What She Like (feat. Yo Gotti) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I know what she like,
BG: Знам, че това, което тя искала,

EN: I know what she like in the morning!
BG: Знам, че това, което тя като през нощта!

EN: When she’s lonely,
BG: Когато тя е самотна,

EN: I like it when she’s…
BG: Харесва ми, когато тя е ...

EN: When she’s..
BG: Когато тя е ..

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: She like it when I tickle her,
BG: Тя го харесва, когато аз я гъделичкам,

EN: When I sit on her bed,
BG: Когато седнете на леглото си,

EN: She like it when I toss…
BG: Тя харесва, когато се хвърля ...

EN: Or flip her like an acrobat.
BG: Или я обърнете като акробат.

EN: She dig it when I dig it, man
BG: Тя го копаят, когато го копаят, човече

EN: Squeeze that ass…
BG: Стиснете че задника ...

EN: She like it when I make her lose her mind
BG: Тя го харесва, когато аз да я загубят ума си

EN: Just like the…
BG: Също като ...

EN: …
BG: ...

EN: I never said a word…
BG: Никога не съм казвал една дума ...

EN: Go…with that, go…with that!
BG: Go ... с това, моля ... с това!

EN: Make…
BG: Направете ...

EN: She like the way I text that…
BG: Тя също като моят текст, който ...

EN: Now bring it back!
BG: Сега го върна!

EN: ….
BG: ....

EN: She like it in the morning!
BG: Тя харесва на сутринта!

EN: Cause she keep on dreaming it,
BG: Защото тя продължи да го сънувам,

EN: ….
BG: ....

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like!
BG: Знам, че това, което тя харесва!

EN: I know what she like in the morning!
BG: Знам, че това, което тя като през нощта!

EN: I like it when she’s…
BG: Харесва ми, когато тя е ...

EN: When she’s..
BG: Когато тя е ..

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: Six o’clock in the morning,
BG: Шест часа сутринта,

EN: And I wake up…
BG: И аз се събуди ...

EN: She’s my alarm clock,
BG: Тя е моя часовник,

EN: My…
BG: Моят ...

EN: I like them real,
BG: Обичам ги истински,

EN: I like them…
BG: Аз ги харесвам ...

EN: I like the …she like them…
BG: Харесва ми ... тя като тях ...

EN: In the morning,
BG: На сутринта,

EN: I swear to God I’ma beat it up!
BG: Кълна се в Бог аз съм го бият!

EN: A…
BG: А ...

EN: She lovin’ it!
BG: Тя обича това!

EN: She touch her toes!
BG: Тя докосване пръстите на краката си!

EN: I’m touching it,
BG: Аз съм го докосва,

EN: I know!
BG: Знам!

EN: To be told,…
BG: За да се каже, ...

EN: Cause she keep on dreaming it,
BG: Защото тя продължи да го сънувам,

EN: Oh,…complaints… I just keep on beating it,
BG: О, ... жалби ... аз просто да му бие,

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like
BG: Знам, че това, което тя като

EN: I know what she like!
BG: Знам, че това, което тя харесва!

EN: I know what she like in the morning!
BG: Знам, че това, което тя като през нощта!

EN: When she’s lonely,
BG: Когато тя е самотна,

EN: I like it when she’s…
BG: Харесва ми, когато тя е ...

EN: When she’s..
BG: Когато тя е ..

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: …
BG: ...

EN: I’m kissing her on the knee,
BG: Аз съм я целува по коляното,

EN: Girl you know….
BG: Момиче, ти знаеш ....

EN: Scratching on my…
BG: Надраскване на моя ...

EN: What she like, what she like?
BG: Това, което тя искала, това, което тя харесва?

EN: What she like, what she like?
BG: Това, което тя искала, това, което тя харесва?

EN: …..
BG: ... ..

EN: What she like, what she like?
BG: Това, което тя искала, това, което тя харесва?

EN: What she like, what she like?
BG: Това, което тя искала, това, което тя харесва?

EN: I know what she like it,
BG: Знам, че това, което тя харесва,

EN: I know what she like it!
BG: Знам, че това, което тя харесва!

EN: I know what she like it,
BG: Знам, че това, което тя харесва,

EN: I know what she like it!
BG: Знам, че това, което тя харесва!

EN: In the morning, what she own it,
BG: На сутринта, това, което тя го притежават,

EN: What she moan it,
BG: Това, което тя е стон,

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?

EN: What she like, what she like, oh?
BG: Това, което тя искала, това, което тя като, о?