Artist: 
Search: 
Young Jeezy - What I Do (Just Like That) (TM:103 Hustlerz Ambition Album) lyrics (Bulgarian translation). | [Hook]
, Just like that, niggas don’t know how to act
, Bet when them niggas hear this they get to...
04:17
Reddit

Young Jeezy - What I Do (Just Like That) (TM:103 Hustlerz Ambition Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Just like that, niggas don’t know how to act
BG: Точно както в онова niggas не знам как да действа

EN: Bet when them niggas hear this they get to grabbing their strap
BG: Залог, когато ги niggas чуя това те стигнем до grabbing им ремъка

EN: Just tell the DJ, they know
BG: Просто кажи DJ, те знаят

EN: They get to bringing it back
BG: Те отида да приведе обратно

EN: Them niggas hit up the club, they get to bringing the set
BG: Тях niggas хит на клуба, стояли до привеждането на множеството

EN: I said, now just like that, b!tches don’t know what to do
BG: Казах, сега точно така, b! tches не знам какво да правя

EN: And when we hit up the club, you know them broads coming through
BG: И когато сме хит на клуба, знаете ги broads, идващи чрез

EN: I told her hit up her girl, tell them that they can come too
BG: Казах си хит на си момиче, ги казват, че те могат да идват твърде

EN: And now that b!tch off the chain, I told y’all then what I do
BG: И сега този b! tch извън верига, казах y'all тогава какво правя

EN: I say now just like that
BG: Аз казвам сега точно

EN: [1st Verse]
BG: [1 стихове]

EN: B!tches they screaming, I can hear b!tches calling
BG: B! tches, те възгласи, мога да чуете b! tches повикване

EN: Give a f-ck if they like it, tell them niggas I’m balling
BG: Дава f-ck, ако те харесва, кажете ги niggas, аз съм balling

EN: These niggas holding they nuts
BG: Тези niggas, те държат ядки

EN: As you see I ain’t stalling
BG: Както виждате, аз ain't спиране

EN: Swear these niggas are trees
BG: Клетва тези niggas са дървета

EN: As you see I ain’t falling
BG: Както виждате, аз ain't падане

EN: They want me trip on my strings
BG: Иска ми пътуване на моя низове

EN: Want me fall on my face
BG: Искам, ми се пада на лицето ми

EN: Get a lick for a hundred, damn, it fell in my safe
BG: Получаване на блокчето за СТО, дяволите, тя падна в моя Сейф

EN: Sexy, no alcoholic, but she drink like a toilet
BG: Sexy, няма алкохолни, но тя пият като тоалетна

EN: Gonna do me a favor and put your mouth on this faucet
BG: Ще ми направите полза и тури устата си на този кран

EN: I know just how she like it
BG: Аз знам точно как тя ми го

EN: She might think I’m a psychic
BG: Тя може да мисля, че съм изживявания

EN: Even called me a plumber, she like the way that I pipe it
BG: Дори ми се обади водопроводчик, тя като по начин, че аз го тръба

EN: Niggas front like they know me, they must got me mistaken
BG: Niggas предни както ми знаят, те трябва да имаш ме разграничавани

EN: B!tch, I’m pleading not guilty, you’ll never charge me with faking
BG: B! tch, аз съм пледоарии не виновен, Вие никога не ще ме зареждате с променяте

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Just like that, niggas don’t know how to act
BG: Точно както в онова niggas не знам как да действа

EN: Bet when them niggas hear this they get to grabbing their strap
BG: Залог, когато ги niggas чуя това те стигнем до grabbing им ремъка

EN: Just tell the DJ, they know
BG: Просто кажи DJ, те знаят

EN: They get to bringing it back
BG: Теза да се приведе обратно

EN: Them niggas hit up the club, they get to bringing the set
BG: Тях niggas хит на клуба, стояли до привеждането на множеството

EN: I said, now just like that, b!tches don’t know what to do
BG: Казах, сега точно така, b! tches не знам какво да правя

EN: And when we hit up the club, you know them broads coming through
BG: И когато сме хит на клуба, знаете ги broads, идващи чрез

EN: I told her hit up her girl, tell them that they can come too
BG: Казах си хит на си момиче, ги казват, че те могат да идват твърде

EN: And now that b!tch off the chain, I told y’all then what I do
BG: И сега този b! tch извън верига, казах y'all тогава какво правя

EN: I say now just like that
BG: Аз казвам сега точно

EN: [2nd Verse]
BG: [втора стихове]

EN: You see my back on my Chevy, you can tell I’m swagging
BG: Виждате моя гръб на моя град Чеви, можете да кажете, аз съм swagging

EN: And you know that I got it, you can tell I ain’t bragging
BG: И знаете, че имам го, можете да съобщите на хваля в местното I ain't заведение

EN: Them Rollies wear big faces, drink Ciroc by the cases
BG: Тях Rollies носят големи повърхности, пият Ciroc от случаите

EN: I’m Neo out this b!tch, feel like I’m stuck in the Matrix
BG: Аз съм нео, тази б! tch, усещане като аз съм остана на матрицата

EN: I’m talking so much white, you would think I was racist
BG: Говоря толкова много бяла, ще мислите, че аз бях расистки

EN: See I came from the bottom, I’m talking under the basement
BG: Вижте дойдох отдолу, говоря под сутерена

EN: Threw the roof off this b!tch like we just had a tornado
BG: Хвърлил покрива извън тази б! tch, както ние просто имаше Торнадо

EN: Desert Eagles, they twins, I call em Cain and Abel
BG: Пустинна орли, те близначките, ще се обадя em Кейн и Абел

EN: 100K in my pocket, that shit as thick as a Bible
BG: 100 K в джоба си, което по дяволите, с дебелина като Библията

EN: Superstar in my hood, so that would make me an idol
BG: Суперзвезда в моя Худ, така че ще направи ми идол

EN: Had a hell of a night, so I’mma say me a prayer
BG: Е цената на една нощ, така че I'mma ми кажете молитва

EN: In the lockout I’m balling, so that would make me a player
BG: В блокирането, аз съм balling така че би направила ми играч

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Just like that, niggas don’t know how to act
BG: Точно както в онова niggas не знам как да действа

EN: Bet when them niggas hear this they get to grabbing their strap
BG: Залог, когато ги niggas чуя това те стигнем до grabbing им ремъка

EN: Just tell the DJ, they know
BG: Просто кажи DJ, те знаят

EN: They get to bringing it back
BG: Те отида да приведе обратно

EN: Them niggas hit up the club, they get to bringing the set
BG: Тях niggas хит на клуба, стояли до привеждането на множеството

EN: I said, now just like that, b!tches don’t know what to do
BG: Казах, сега точно така, b! tches не знам какво да правя

EN: And when we hit up the club, you know them broads coming through
BG: И когато сме хит на клуба, знаете ги broadsидващи чрез

EN: I told her hit up her girl, tell them that they can come too
BG: Казах си хит на си момиче, ги казват, че те могат да идват твърде

EN: And now that b!tch off the chain, I told y’all then what I do
BG: И сега този b! tch извън верига, казах y'all тогава какво правя

EN: I say now just like that
BG: Аз казвам сега точно

EN: [3rd Verse]
BG: [3 стихове]

EN: I got em popping and leaning, I got em drinking and smoking
BG: Аз имам em popping и опираща, аз имам em пиене и тютюнопушенето

EN: I told her take off her clothes
BG: Казах си свали си дрехи

EN: What she say? That she open
BG: Това, което тя кажа? Това тя отворени

EN: If you’re getting to money, my nigga, ball like a dog
BG: Ако получавате пари, ми nigga, топката като куче

EN: Them cigarillos so big, them b!tches look like they logs
BG: Ги пурети толкова големи, ги b! tches изглежда така, както те се регистрира

EN: I’m the life of the party, bring the party some life
BG: Аз съм живота на страната, доведе страната някои живот

EN: You know I’m dead-ass serious. Why? Cause I said it twice
BG: Знаете, че аз съм мъртво задника сериозни. Защо? Причината, че казах два пъти

EN: We talking straight suicide, we taking shots to the head
BG: Ние говорим права самоубийство, ние като снимки на главата

EN: Must be drinking amnesia, cause I forgot what I said
BG: Трябва да се пие амнезия, причина, аз забравих, това, което аз казах

EN: Stack up so much bread I’mma need me a toaster
BG: Се вижда толкова много хляб нужда от I'mma ми тостер

EN: My partner ride with his chopper, this nigga think he a soldier
BG: Партньорът ми Подкарай със си chopper, този nigga мисля, той войник

EN: Why I’mma stand in the section when I can stand on the sofa?
BG: Защо I'mma стоят в раздела когато мога да устои на дивана?

EN: So y’all guess what I does, you never say I ain’t told ya
BG: Така y'all Познай какво I, Вие никога не кажа ain't я казах

EN: RR
BG: RR