Artist: 
Search: 
Young Jeezy - Go Getta (feat. R. Kelly) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro: R. Kelly] + (Young Jeezy)
, Young Jeezy...(CT) And ya boy Kells
, (Yeah...87, 32, what it...
03:58
video played 3,852 times
added 8 years ago
Reddit

Young Jeezy - Go Getta (feat. R. Kelly) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro: R. Kelly] + (Young Jeezy)
BG: [Intro: R. Kelly] + (Young Jeezy)

EN: Young Jeezy...(CT) And ya boy Kells
BG: Young Jeezy ... (CT) и ти момче Kells

EN: (Yeah...87, 32, what it do, nigga?)
BG: (Yeah. .. 87, 32, това, което правя, негро?)

EN: Haha. That's right keep clapping ya'll. DJ you playing with us, turn it up
BG: Haha. Точно така запази пляскат ya'll. DJ си играеш с нас, а се появи

EN: (Kiki, I got you homie, Let's get it)
BG: (Кики, имам ти приятел, Нека си го получите)

EN: Let's go get 'em Jeezy...oh, oh, oh
BG: Да отида да'Jeezy ги ... о, о, о

EN: [Chorus: R Kelly]
BG: [Припев: R Kelly]

EN: You know we trap all day (oh) we play all night (oh)
BG: Знаете, че капан по цял ден (о), които играем цяла нощ (о)

EN: This is the life of a, the life of a (ay)
BG: Това е животът на едно, животът на една (е)

EN: Go Getta (ay) Go Getta (ay) Go Getta (yeeeah)
BG: Go Getta (е) Go Getta (е) Go Getta (yeeeah)

EN: And in the club, you see a bad bitch, point her out (oh)
BG: И в клуба, ще видите лоша кучка, точка си навън (о)

EN: Yeah ya damn right I'ma (ay) ya damn right I'ma (ay)
BG: Да ти пука правото съм (е) ти пука правото съм (е)

EN: Go Getta (ay) Go Getta (ay) Go Getta (yeeeah)
BG: Go Getta (е) Go Getta (е) Go Getta (yeeeah)

EN: [Verse 1: Young Jeezy]
BG: [Куплет 1: Young Jeezy]

EN: Enemy of the state, they calling him Will Smith (whoa)
BG: Враг на държавата, те го наричат Уил Смит (чакай)

EN: Thing on my side, you can call that Jada (damn)
BG: Нещо на моя страна, можете да се обадите, че Джада (по дяволите)

EN: Them boys talking down, yeah we call them haters
BG: Тях момчета говорим надолу, да ги наричаме мразят

EN: I'm balling right now so we'll get to that later (oh oh oh oh)
BG: Аз съм преси за балиране в момента така че ние ще се заемем с това по-късно (ох ох ох ох)

EN: I be the first to admit I'm such an alcoholic (oh oh oh oh)
BG: Аз първи да призная, че съм такъв, с алкохолно (ох ох ох ох)

EN: Only blow the good shit, yeah that wuchumacallit (haha)
BG: Само удар доброто глупости, да, че wuchumacallit (хаха)

EN: Catch me posted on the block, in something excited (whoa)
BG: Хвани ме публикуван на блока, в нещо, развълнувани (чакай)

EN: 0-7 year, the same color Hypnotik (yeeeeeah)
BG: 0-7 години, един и същи цвят Hypnotik (yeeeeeah)

EN: On the outside lookin, and I want in (ay)
BG: От външната страна гледаш, и аз искам в (е)

EN: My homie did the same thing and he got ten (damn)
BG: Моите хора са едно и също нещо и той има десет (по дяволите)

EN: Just took a loss, still tryin to win (yeah)
BG: Просто се на загуба, все още се опитвам да спечели (да)

EN: Ain't tryin to give back, so what you tryin to spend? (Let's get it)
BG: Не се опитвам да се върна, така че това, което се опитвам да харчи? (Нека си го получите)

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Verse 2: Young Jeezy]
BG: [Куплет 2: Young Jeezy]

EN: We live life on the edge like there's no tommorrow (damn)
BG: Ние живеем живота на ръба като че няма утре (по дяволите)

EN: And grind hard like there's no today
BG: И мелене твърди, че има не е днес

EN: And do the same shit like it's yesterday
BG: И направи същото лайно, все едно е вчера

EN: The game never stop, so who's next to play? (oh oh oh oh)
BG: Играта никога не спират, така че кой е следващият да играе? (Ох ох ох ох)

EN: Against all odds, you can place ya bets (oh oh oh oh)
BG: Срещу всички коефициенти, може да те залагат (ох ох ох ох)

EN: Yeah I'm just getting started so I ain't done yet (nah)
BG: Да, аз съм само началото, така че не е направил още (нах)

EN: Risk it all, you can lose ya life
BG: Риск всичко, вие може да те изгуби живота

EN: What else can I say? That's a helluva price (damn)
BG: Какво друго мога да кажа? Това е helluva цена (по дяволите)

EN: I don't under cause I overstand
BG: Не по защото overstand

EN: No time for mistakes so I overplan (ay)
BG: Няма време за грешки, така че overplan (е)

EN: I'm in the club like what? 4-5 with me (yeah)
BG: Аз съм в клуб като какво? 4-5 с мен (да)

EN: And I'ma stay thuggin till the feds come get me (yeeeeeeah)
BG: И аз съм крадец престой до федералните дойде да ме вземе (yeeeeeeah)

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Verse 3: R. Kelly]
BG: [Куплет 3: R. Kelly]

EN: Hey, hey, this is how we play
BG: Хей, хей, това е начина, по който играе

EN: When we roll up to the club high sittin on twenty-tre's
BG: Когато се мине към клуба високо седя на двадесет и Тре е

EN: Hop out like we fly dealers
BG: Хоп се като лети дилъри

EN: Top models grabbin us
BG: Топ модели ни grabbin

EN: They love them Go Getta's only in the mag
BG: Те обичат да ги Go Getta само в списание

EN: Put the D on, chicks like Wallace
BG: Поставете Г, пилета, като Уолъс

EN: Turn 'em forward now, they can have all of this
BG: Включете ги'напред сега, те могат да имат всичко това

EN: Can't deny it when you see the wheels spinnin
BG: Не мога да го отрече, когато видите колела инча

EN: Boy Kells out the coupe in Miami white linen
BG: Момче Kells на купето в Маями бял ленен плат

EN: Chips big spending, walk up out the club with a shitload of women
BG: Чипове големите разходи, разходка из клуба с shitload на жените

EN: Soon as I see what I like I'ma get it
BG: Скоро, както виждам, което ми харесва аз съм го

EN: I'ma get it, oh I'ma get it, cause I'ma Go Getta
BG: Аз съм го, о, аз съм го, защото аз съм Go Getta

EN: [Chorus with variations]
BG: [Chorus с вариации]

EN: (talk to fade)
BG: (Говоря с избледняват)