Artist: 
Search: 
Yo Gotti - Sold Out lyrics (Bulgarian translation). | I'm Yo Gotti!
, 
, [Chorus]
, Pulled up at the show
, Half a brick of blow
, 12 pack of goose,...
04:21
video played 1,585 times
added 8 years ago
Reddit

Yo Gotti - Sold Out (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm Yo Gotti!
BG: Аз съм Йо Готи!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Pulled up at the show
BG: Ярка се на шоуто

EN: Half a brick of blow
BG: Половин тухла на удар

EN: 12 pack of goose, quarter pound of dro
BG: 12 опаковка от гъска, четвърт килограм DRO

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: We do it for the goons
BG: Правим го за мутри

EN: Sellin' out the club
BG: Sellin'на клуба

EN: Fish scale tour
BG: Риба турне мащаб

EN: Ain't what you thought it was
BG: Не е ли това, което мислех, че е

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: This Yo Gotti
BG: Това Йо Готи

EN: Mic check 1, 2
BG: Mic проверка 1, 2

EN: I love you guys (white girls)
BG: Обичам те момчета (бели момичета)

EN: I love you too (Yo Gotti)
BG: И аз те обичам (Yo Готи)

EN: We got this motherf*cker jumpin off the hinges,
BG: Имаме тази motherf * cker Jumpin край панти,

EN: Ni*gas throwing gang signs, b*tches in a frenzy.
BG: Ni * газ хвърляне банда знаци, б * tches в истерия.

EN: Lined up outside they said this motherf*cker sold out,
BG: Подредени отвън каза, че това cker motherf * разпродадени,

EN: Word on the count they said that motherf*cker showed out.
BG: Слово на броя те казаха, че cker motherf * показа, посочени.

EN: He aint had the platinum on, but girl he broke the gold out
BG: Той не е имал платина, но момичето, което счупи злато из

EN: DJ played that gangsta sh*t, the waitress brought the rolls out.
BG: DJ играе гангстер, че т ш *, сервитьорката донесе ролки.

EN: Dope boy fresh, yeah they brought some 24's out
BG: Dope момче пресни, да донесоха около 24 е вън

EN: Them hatas stayed at home, but I bet I brought their ho*s out.
BG: Тях hatás остана у дома, но се обзалагам, донесох си хо * е вън.

EN: HAHAHA yeah I said I brought their ho*s out
BG: HAHAHA да Казах, че докараха хо * е вън

EN: Before I leave their city man, I'm burning up their ho*s mouths.
BG: Преди да напуснат града човек, аз съм изгаряне на устата си хо * а.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Pulled up at the show
BG: Ярка се на шоуто

EN: Half a brick of blow
BG: Половин тухла на удар

EN: 12 pack of goose, quarter pound of dro
BG: 12 опаковка от гъска, четвърт килограм DRO

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: We do it for the goons
BG: Правим го за мутри

EN: Sellin' out the club
BG: Sellin'на клуба

EN: Fish scale tour
BG: Риба турне мащаб

EN: Ain't what you thought it was
BG: Не е ли това, което мислех, че е

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: 50 dollar hat, hundred on the chain
BG: 50 долара шапка, сто на веригата

EN: Thousand dollar jeans, I come to do my thing.
BG: Хиляда долара дънки, аз идвам да си върша нещо.

EN: 50 on the wanch, twanky on the ring,
BG: 50 на wanch, twanky на ринга,

EN: Bass hitting hard, club off the chain.
BG: Bass удря здраво, клуб на разстояние от веригата.

EN: Fire marshall tripping, they want to shut us down
BG: Пожар маршал загуба на равновесие, те искат да ни затвори

EN: Laws raid the club, they try to shake us down.
BG: Законите акция на клуба, те се опитват да ни се разклаща надолу.

EN: Helicopter high, we ain't coming down
BG: Хеликоптер високо, не е да слиза

EN: You ain't smokin these, this sh*t from out of town.
BG: Не се пуши тези, тази ш * т от извън града.

EN: Goons on stage, security in the crowd
BG: Goons на сцената, за сигурност в тълпата

EN: B*tches pull my shirt, plus they want my towels.
BG: В * tches дръпна ризата си, както и те искат моята кърпи.

EN: They say you cool as hell, and you ain't hollywood
BG: Те казват, че е готин като ада, и не е Холивуд

EN: I say I'm real as hell, because I come from the hood.
BG: Ти кажа, че реално като ада, защото идвам от квартала.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Pulled up at the show
BG: Ярка се на шоуто

EN: Half a brick of blow
BG: Половин тухла на удар

EN: 12 pack of goose, quarter pound of dro
BG: 12 опаковка от гъска, четвърт килограм DRO

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: We do it for the goons
BG: Правим го за мутри

EN: Sellin' out the club
BG: Sellin'на клуба

EN: Fish scale tour
BG: Риба турне мащаб

EN: Ain't what you thought it was
BG: Не е ли това, което мислех, че е

EN: This b*tch is sold out (4x)
BG: Това б * чко е разпродаден (4x)

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: Wanna book a show, tell me when and where
BG: Искате ли да запазите шоу, кажи ми кога и къде

EN: A half a brick - could be a dro, I'll meet you there.
BG: След половин тухла - може да бъде DRO, ще се видим там.

EN: Hotel exclusive, ni*gas be playing games
BG: Хотел изключителна, ни газ * да се играят игри

EN: With all that monkey sh*t, I'm knocking out your brains.
BG: С всички тези маймуни т ш *, аз съм като унищожават мозъка.

EN: I'm a hood ni*ga, dog I know the game
BG: Аз съм качулка Ni * га, куче знам играта

EN: Ni*ga want my watch, ni*ga want my chain.
BG: Ni * жа искам часовника ми, Ni * жа искам моята верига.

EN: Catch me in your city, walkin through the mall
BG: Хвани ме във вашия град, разхожда през мол

EN: And I ain't in your city, if I ain't strapped dog.
BG: И не е във вашия град, ако не е закъсал куче.

EN: I'm a bad b*tch, I picked through them all
BG: Аз съм лош TCH б *, взех през всички тях

EN: But I ain't f*cking nothing, if I ain't strapped dog.
BG: Но не е нищо * cking, ако не е закъсал куче.

EN: Ni*ga started fighting, f*cked up the night
BG: Ni * жа започна бой, е * cked се през нощта

EN: Yeah it's been a ball, but I gotta catch a flight.
BG: Да това е било една топка, но трябва да хванат полет.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Pulled up at the show
BG: Ярка се на шоуто

EN: Half a brick of blow
BG: Половин тухла на удар

EN: 12 pack of goose, quarter pound of dro
BG: 12 опаковка от гъска, четвърт килограм DRO

EN: This b*tch is sold out (x4)
BG: Това б * чко е разпродаден (x4)

EN: We do it for the goons
BG: Правим го за мутри

EN: Sellin' out the club
BG: Sellin'на клуба

EN: Fish scale tour
BG: Риба турне мащаб

EN: Ain't what you thought it was
BG: Не е ли това, което мислех, че е

EN: This b*tch is sold out (x4)
BG: Това б * чко е разпродаден (x4)