Artist: 
Search: 
Yo Gotti - Single (Live From The Kitchen Album) lyrics (Bulgarian translation). | Single, single
, Go go go go go
, ... up in the building
, Single single single
, I'm single for the...
03:30
video played 2,819 times
added 6 years ago
Reddit

Yo Gotti - Single (Live From The Kitchen Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Single, single
BG: Единен, единствен

EN: Go go go go go
BG: Отивам Отивам отивам Отивам отивам

EN: ... up in the building
BG: ... нагоре в сградата

EN: Single single single
BG: Един единствен сингъл

EN: I'm single for the night
BG: Аз съм единствен за през нощта

EN: I'm single, I'm single
BG: Аз съм един, аз съм един

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Say I need a single so here we go
BG: Казвам аз нужда един така че тук ние отивам

EN: Nigga say... single 24
BG: Негро каже... единични 24

EN: She ask me am I single I say damn right
BG: Тя ме питай, аз съм единствен казвам точно

EN: Yeah she got a man for the night, she single for the night
BG: да, тя има един човек за през нощта, тя сингъл за през нощта

EN: Single single single single single
BG: Единствен един един единствен сингъл

EN: She single for the night
BG: Тя единствен за през нощта

EN: Single single signle single single signle
BG: Един единствен еднофамилни един единствен еднофамилни

EN: I'm single for the night
BG: Аз съм единствен за през нощта

EN: Got trapped homie say you wanna single
BG: Имаш капан homie кажа искате да Единична

EN: Hood nigga I'ma born I get pringles
BG: Худ Негро аз съм роден да получа pringles

EN: I get paid in the club I don't come...
BG: Се плаща в клуба, аз не идват...

EN: ... in my own top gun in my blood put my own blood...
BG: ... в моя Топ Гън в кръвта ми постави собствената си кръв...

EN: For the club don't play two shot strong.band carries my watch on
BG: За клуба не играят две изстрел strong.band носи ми часовник на

EN: I'm single carries on my finger looking for a big bad b*tch like...
BG: Аз съм един носи на моя пръст, търси голямо лошо б * ч харесват...

EN: I am, she committed... let me hit it you can... a single dollar then you
BG: Аз съм, тя е извършил... Нека да го удари, можете да... един долар, тогава

EN: Know you're with it
BG: Знаеш, че с него

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Say I need a single so here we go
BG: Казвам аз нужда един така че тук ние отивам

EN: Nigga say... single 24
BG: Негро каже... единични 24

EN: She ask me am I single I say damn right
BG: Тя ме питай, аз съм единствен казвам точно

EN: Yeah she got a man for the night, she single for the night
BG: да, тя има един човек за през нощта, тя сингъл за през нощта

EN: Single single single single single
BG: Единствен един един единствен сингъл

EN: She single for the night
BG: Тя единствен за през нощта

EN: Single single signle single single signle
BG: Един единствен еднофамилни един единствен еднофамилни

EN: I'm single for the night
BG: Аз съм единствен за през нощта

EN: Tell em that I'm single but I...
BG: Кажете ги, че аз съм един но аз...

EN: Top squares... white some night aires
BG: Топ квадрати... Бяла Айрес някои нощ

EN: Single horse on the... couple hundred...
BG: Един кон на... няколко стотин...

EN: Single pots... ain't no...
BG: Единична саксии... не е не...

EN: Yeah I'm married to the game what you know about it
BG: да аз съм женен за играта какво знаете за него

EN: Yeah I'm fly rich nigga action all about ti
BG: да аз съм летят богати Негро действие всичко за ti

EN: For single in the split... real bottles
BG: За сингъл вразделянето... истински бутилки

EN: Yeah we're rockin like the...
BG: да ние сме тресе като...

EN: Single don't born else stand on the couch middle finger to the...
BG: Един не роден друг щанд на дивана среден пръст на...

EN: I am like queen latifa... single bout me in the hood...
BG: Аз съм като кралицата Латифа... един мач ме в капака...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]