Artist: 
Search: 
Ying Yang Twins - Jigglin lyrics (Bulgarian translation). | Ass get to jigglin'
, Ass get to jigglin'
, Ass get to jigglin'
, Ass get to jigglin'
, Ass get to...
03:26
video played 227 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Ying Yang Twins - Jigglin (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Motherfuckin' wigglin'
BG: Шибаната'wigglin"

EN: Motherfuckin', motherfuckin' wigglin'
BG: Шибана', шибана" wigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Ass get to jigglin'
BG: Доц. стигнем до jigglin'

EN: Motherfuckin' wigglin'
BG: Шибаната'wigglin"

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Now wiggle, wiggle
BG: Сега мърдам, мърдам

EN: (Motherfuckin', motherfuckin')
BG: (Шибани, шибани')

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Wiggle, wiggle
BG: Wiggle, мърдам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Wiggle, мърдам, мърдам повече

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Now jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle
BG: Сега поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам

EN: Jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам

EN: Jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам

EN: Jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам, поклащам

EN: I'm from the land of the booty booty droppin' droppin'
BG: Аз съм от страната на'Droppin" плячката Droppin плячка

EN: Pussy hoe poppin', knockin'
BG: Pussy Poppin мотика', чука

EN: Niggaz eyes out they socket, takin' money out they pocket
BG: оо Niggaz очи, че те гнездо'пари те джоба

EN: Shoot 'em to the moon like a mother motherfuckin' rocket
BG: Екшън на луната като майка шибана'ракета

EN: Pussy start wars, turn bitches into stars
BG: Pussy началото войни, обърнете кучки в звезди

EN: Get goose behind bars, then smoke like cigars
BG: Вземи гъска зад решетките, след като дим пури

EN: I prefer swishas befo' I lick her
BG: Предпочитам swishas befo'Аз я оближе

EN: I got a tree for this trick, this dick a skeeter
BG: Имам едно дърво за този трик, това пишка един Скийтър

EN: I come, if she came, I win to see her
BG: Дойда, ако тя дойде, печеля за да я види

EN: So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
BG: Така 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

EN: This stacks is on deck, this bitches don't second this, somebody bail
BG: Това стекове е на палубата, това кучки не втора това, някой под гаранция

EN: That's why the pussy club sell 'coz a nigga rather pay money
BG: Ето защо на клуба путка продава'Защото един негър, а плащат пари

EN: Just to see a tail, then they go to the house for his bitch to raise hell
BG: Само да видите опашката, тогава те отиват в къщата си за кучка за повишаване на ада

EN: And plus every time she said no, they say yeah, so we are go fish
BG: И както всеки път, когато тя каза'не", те казват, да, така че ние сме отидете риба

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Now wiggle, wiggle
BG: Сега мърдам, мърдам

EN: (Motherfuckin', motherfuckin')
BG: (Шибани, шибани')

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Wiggle, wiggle
BG: Wiggle, мърдам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Wiggle, мърдам, мърдам повече

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: When it go wobblin' and shakin', we love to see 'em get naked
BG: Когато отидете wobblin и тресеше, ние се радваме да видим ги да се съблекат голи

EN: So we be spendin' the money to see how up she'll take it
BG: Така че ние се spendin'на пари, за да видите как се тя ще го взема

EN: She work that thang on the pole, when she be slidin' down slow
BG: Тя работата, която Thang на поле, когато тя се slidin'бавно

EN: If you ain't been to a booty club, then your ass wouldn't know
BG: Ако не е бил на плячка клуб, след това си задника няма да знае

EN: So let me paint a picture to make it a bit cleara
BG: Така че нека да нарисува картина, за да го малко cleara

EN: I love the club but I don't love no strippaa
BG: Обичам клуба, но аз не обичам не strippaa

EN: Yeah, I'm a tippa, that's why I'm in the club
BG: Да, аз съм tippa, ето защо аз съм в клуба

EN: To see her shake her ass but I ain't fallin' in love
BG: За да я видя разклаща задника, но аз не се падат в любовта

EN: She shake it like a salt shaker, see you now, see you later
BG: Тя го клати като солници, ще видите сега, ще видите по-късно

EN: Ying Yang Twins, it the strip hoes motivator
BG: Ying Yang Twins, че лентата мотики мотиватор

EN: Make that pussy poop if you wanna get the loot
BG: Уверете се, че акане котенце, ако искате да получите плячката

EN: Now bend over, touch your toes, let me see you get low
BG: Сега се навежда, докоснете пръстите на краката, да видим получава ниска

EN: Make your left cheek jump and your right cheek jump
BG: Направете си лявата буза да скачат и да си дясната буза скок

EN: Now roll, roll, roll, roll, roll that rump
BG: Сега ролка, ролка, ролка, ролка, ролка, че задницата

EN: I love to see a naked hoe dance, no, I ain't wit that romance
BG: Обичам да се види гол танц мотика, не, не е ум, че любовта

EN: She wibble, wobble and shake it, shawty love to get naked
BG: Тя wibble, потреперване и го разклатете, Shawty се радва да се голи

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle
BG: Поклащам, поклащам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More jiggle, jiggle, more jiggle
BG: Още поклащам, поклащам, поклащам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Now wiggle, wiggle
BG: Сега мърдам, мърдам

EN: (Motherfuckin', motherfuckin')
BG: (Шибани, шибани')

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Wiggle, wiggle
BG: Wiggle, мърдам

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: Wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Wiggle, мърдам, мърдам повече

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Ass get to jigglin')
BG: (Доц. стигнем до jigglin')

EN: More wiggle, wiggle, more wiggle
BG: Още мърдам, мърдам, мърдам повече

EN: (Motherfuckin' wigglin')
BG: ("Wigglin" шибани)

EN: Yo, you know how to do it
BG: Ей, знаете ли как да го направя

EN: Aight, yep
BG: Аха, Да