Artist: 
Search: 
Yes-R - Good Girls Gone Bad lyrics (Bulgarian translation). | It's like she don't even care 
, With her hands up in the air 
, Moving like she saw the lord 
, But...
03:26
video played 84 times
added 4 years ago
Reddit

Yes-R - Good Girls Gone Bad (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's like she don't even care
BG: То е като тя дори не се грижи

EN: With her hands up in the air
BG: С ръцете си нагоре във въздуха

EN: Moving like she saw the lord
BG: Преместване като видяла Господа

EN: But she's never on her own
BG: Но тя никога не е върху нея собствените

EN: It's like she don't even care
BG: То е като тя дори не се грижи

EN: With her hands up in the air
BG: С ръцете си нагоре във въздуха

EN: The only way she goes is oh oh
BG: Единственият начин тя отива е о о

EN: But she know I'm in the club
BG: Но тя знае, аз съм в клуба

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: ...
BG: ...

EN: I need you up against the wall
BG: Имам нужда от теб до стената

EN: Don't even have to try it
BG: Дори не трябва да го опитате

EN: I'm crazy when I want it all (?)
BG: Аз съм луд, когато искам всичко (?)

EN: It's in the air my sweet
BG: Той е във въздуха моите сладки

EN: I whisper in your ears
BG: Шепот в ушите ви

EN: Know what you wanna hear
BG: Знаете какво искате да чуете

EN: But let's get out of here
BG: Но нека да се измъкнем от тук

EN: It's like she don't even care
BG: То е като тя дори не се грижи

EN: With her hands up in the air
BG: С ръцете си нагоре във въздуха

EN: The only way she goes is oh oh
BG: Единственият начин тя отива е о о

EN: But she know I'm in the club
BG: Но тя знае, аз съм в клуба

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: It's like she don't even...
BG: То е като тя дори не...

EN: Moving like she saw the...
BG: Преместване като видяла...

EN: It's like she don't even care...
BG: То е като тя дори не се грижи...

EN: With her hands up in the air
BG: С ръцете си нагоре във въздуха

EN: The only way she goes is oh oh
BG: Единственият начин тя отива е о о

EN: But she know I'm in the club
BG: Но тя знае, аз съм в клуба

EN: When good girls go...
BG: Когато добрите момичета отида...

EN: When good girls go...
BG: Когато добрите момичета отида...

EN: When good girls go...
BG: Когато добрите момичета отида...

EN: When good girls go...
BG: Когато добрите момичета отида...

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля

EN: When good girls go bad
BG: Когато добрите момичета се разваля