Artist: 
Search: 
Yelawolf - Growin Up In The Gutter (feat. Ritz) (Radioactive Album) lyrics (Bulgarian translation). | Once upon a time in an apartment home
, Lived a little girl with a heart of stone
, Cause part of...
03:39
Reddit

Yelawolf - Growin Up In The Gutter (feat. Ritz) (Radioactive Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Once upon a time in an apartment home
BG: Имало едно време в един апартамент дом

EN: Lived a little girl with a heart of stone
BG: Живее едно малко момиченце със сърце от камък

EN: Cause part of her heart was partly gone
BG: Причина част от сърцето си го нямаше частично

EN: Rarely seen and hardly known
BG: Рядко се вижда и едва ли познати

EN: … like a map on a boxing …
BG: като карта на бокса...

EN: Blood drops stains…
BG: Кръвта капки петна...

EN: Daddy came to visit, it’s not a dream
BG: Татко дойде да посети, това не е мечта

EN: She thought to herself, what is happening
BG: Тя мислеше за себе си, какво се случва

EN: Above her head there’s a crucifix
BG: Над главата си има разпятие

EN: But Lucifer… what was missed
BG: Но Луцифер... Какво е пропуснал

EN: Lays her down with an open fist
BG: Я определя с отворен юмрук

EN: And all that was left was hopelessness
BG: И всичко, което е останало е безнадеждност

EN: Little girl, where’s your loving mother, under the covers, under the covers
BG: Малко момиченце, където е вашата любяща майка, под завивките, под завивките

EN: Little girl what have you discovered?
BG: Малко момиченце какво са ви открили?

EN: She …
BG: Тя...

EN: Growin’ up in the gutter, no more, fairy tales and songs
BG: Growin' в канавката, не повече, приказки и песни

EN: No place like hell, no place like home
BG: Няма място като ада, няма място като у дома си

EN: Growin’ up in the gutter, black and white, in a frame
BG: Growin' в канавката, черно и бяло, в рамка

EN: Dead we are, … guns, no aim…
BG: Мъртви сме,... пушки, не цел...

EN: Growin’ up in the gutter
BG: Growin' в канавката

EN: … project, to deal with this non-sense
BG: ... проект, да се справят с тази не-смисъл

EN: Living this suburbia, someone will murder ya
BG: Живее този предградия, някой ще я убийство

EN: Open up and leave your body..
BG: Отвори и оставите тялото си...

EN: Violence is a …
BG: Насилието е...

EN: But time is full of job…shot in the process
BG: Но времето е пълен на работа..., заснет в процеса на

EN: Hussle… he took the bitch to his apartment…
BG: Hussle..., той взе кучка в апартамента си...

EN: Let him down… used to … what you know of that…
BG: Да го разочаровам... свикнали..., това, което знаете за това...

EN: … my lyrics approved, growin’ up in the gutter
BG: ... my текст одобрен, growin' в канавката

EN: You think you can define how hard you got it
BG: Мислите, че можете да определите колко трудно ще го получиш

EN: … live in nigger, fuck them
BG: ... живеят в негър, ги дяволите

EN: Growin’ up in the gutter, no more, fairy tales and songs
BG: Growin' в канавката, не повече, приказки и песни

EN: No place like hell, no place like home
BG: Няма място като ада, няма място като у дома си

EN: Growin’ up in the gutter, black and white, in a frame
BG: Growin' в канавката, черно и бяло, в рамка

EN: Dead we are, … guns, no aim…
BG: Мъртви сме,... пушки, нецел...

EN: Growin’ up in the gutter
BG: Growin' в канавката

EN: Slumber I can’t … and …
BG: Дрямка, аз не мога... и...

EN: Was a child who was…
BG: Е дете, което е...

EN: I’ma go again at 8, somebody’s life to wait
BG: Аз съм се отново в 8, нечий живот да чакам

EN: … a voice for the cold in the dark, I am
BG: ... глас за студена в тъмното, аз съм

EN: … a family torn apart, I am
BG: ... семейството разкъсани, аз съм

EN: … I saw they don’t run from shit, I am
BG: … Видях, че те не се изпълняват от глупости, аз съм

EN: … dead cause the … I, am
BG: ... мъртъв предизвика... Аз съм

EN: Growin’ up in the gutter, no more, fairy tales and songs
BG: Growin' в канавката, не повече, приказки и песни

EN: No place like hell, no place like home
BG: Няма място като ада, няма място като у дома си

EN: Growin’ up in the gutter, black and white, in a frame
BG: Growin' в канавката, черно и бяло, в рамка

EN: Dead we are, … guns, no aim…
BG: Мъртви сме,... пушки, не цел...

EN: Growin’ up in the gutter.
BG: Growin' в канавката.