Artist: 
Search: 
Yelawolf - F.A.S.T. Ride lyrics (Bulgarian translation). | [Hook]
, On that ass, bitch
, Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
, Yel – and I be bumpin’...
05:06
video played 1,216 times
added 5 years ago
Reddit

Yelawolf - F.A.S.T. Ride (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: On that ass, bitch
BG: За този задник кучко

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Yel – and I be bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Yel- и аз се bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Yel – on that ass, bitch
BG: Yel-върху този задник, кучко

EN: And I be bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: И се bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Trunk Muzik – bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Багажника Muzik – bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Mello Yello can in my hand – mullet, hog, what?
BG: Мело Ало може в ръката ми – кефал, свиня, какво?

EN: Country folks don’t talk much
BG: Страната хора не говорят много

EN: They just get to work – sawdust
BG: Те просто се заемем с работата-дървени стърготини

EN: Chainsaw, axe, knife, cut firewood, burn, logs, heat
BG: Резачка, брадва, нож, нарязани дърва, записване, трупи, топлина

EN: Sleepin’ bag by the bricks – come with the fly, I’m on some shit
BG: Sleepin' торба от тухли – идват с движение, аз съм на някои глупости

EN: Drum this out with two sticks
BG: Това барабан с две пръчки

EN: Soup a high school Coupe for new kicks
BG: Супа гимназия Coupe за нови ритници

EN: Zoom – raps make mummies just lift from a tomb
BG: Мащабиране – лирика направи мумии просто лифт от гробница

EN: Knock twice if you feel it
BG: Почука два пъти, ако смятате, че

EN: Born to rip, I should’ve been
BG: Роден да се откъснете, трябва да съм бил

EN: Perforated by the rings like a Mead notebook
BG: Перфориран от пръстените като Мийд бележник

EN: Squares want an artery blocked when I’m around
BG: Площади искат артерия блокирани, когато съм около

EN: Circulated – nerds are in, Urkel made it
BG: Разпространен-спецове са в, Urkel го прави

EN: I’ll slap Urkel, take his lunch money
BG: Аз ще шамар Urkel, вземат парите си обяд

EN: Punks they run from me, drunk and upset
BG: Пънкари, те се изпълняват от мен, пиян и разстроен

EN: But I don’t run clumsy, punch a perp’
BG: Но аз не тичам тромав, удар бандит "

EN: A one, two, three – I’m at the Chelsea Hotel
BG: Една, две, три-аз съм на Челси Hotel

EN: Like City Nancy with the knife, and two grams of candy
BG: Като град Нанси с нож и два грама бонбони

EN: Get the… fee, fee, fuck me
BG: Вземи... такса, такса, мамка му

EN: Please oh please don’t leave
BG: Моля о моля не оставяйте

EN: Just give me the keys and crank that beat
BG: Просто ми даде ключовете и манивела че победи

EN: ‘Cause I might double up and strike, dry heave
BG: Защото може да се удвои и стачка, повдигало

EN: But believe, oh believe I’m cold, I’mma freeze this beat
BG: Но вярвам, о вярвам аз съм студена, I'mma замрази този ритъм

EN: Like Freon, frickin’ neon, that’s me glowing in a snowstorm
BG: Като фреон, frickin "неон, това съм аз блеснали в снежна буря

EN: Look here, we in these streets like a pair of Nikes
BG: Виж тук, ние в тези улици като двойкаот Найкове

EN: Well, I might be more like a pair of nice jeans, cause I’m…
BG: Добре може да е по-скоро като един чифт от хубава дънки, защото аз съм

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: On that ass, bitch
BG: За този задник кучко

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Yel – and I be bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Yel- и аз се bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Yel – on that ass, bitch
BG: Yel-върху този задник, кучко

EN: And I be bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: И се bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Trunk Muzik – bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Багажника Muzik – bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: So what’s new?
BG: Така че какво е новото?

EN: Been on that shit, where’s the atlas?
BG: На тези глупости, къде е Атлас?

EN: Thumbtack it, South Kakalak it, Alabama has it – go
BG: Отначало го, Южна Kakalak, Алабама е-отидете

EN: Relax in a 1985 box train, perhaps I’m playin’ Relapse
BG: Отпуснете се в 1985 кутия влак, може би аз съм свиря рецидив

EN: Boss – Eminem saw the gem in him
BG: Шефа-Еминем видях скъпоценност в него

EN: Oh, me? Yeah, who thought?
BG: О ми? да, кой си?

EN: Just toss the white trash out the window
BG: Просто мятам на бял боклук през прозореца

EN: Now I’m in a ditch like broken pencils
BG: Сега съм в канавката като счупени моливи

EN: Empty bottles and stolen rentals
BG: Празни бутилки и откраднати наеми

EN: This one is for all my kinfolk
BG: Това е за всички ми kinfolk

EN: Yeah, bring ‘em in, though
BG: да, донасям 'em, макар

EN: Out the rain, what’s a friend for?
BG: Дъждът какво е приятел?

EN: Word, oh for sure – yours truly, at the door
BG: Дума, о със сигурност – твоя наистина, на вратата

EN: Had to add a syllable to that word
BG: Трябваше да се добави една сричка към тази дума

EN: Country, but, oh, of course
BG: Страна, но, о, разбира се

EN: Bitches go berserk for certainly, no need to be coerced
BG: Кучки отиде обезумял за сигурност, няма нужда да бъдат принуждавани

EN: Odd economy, don’t need no nine-nine-nine-nine-nine and I know
BG: Странно икономика, не нужда няма девет-девет-девет-девет и девет и аз знам

EN: Just the na, na, na, na, hey, hey, hey, goodbye, and hey, let’s roll
BG: Само na, na, na, na, хей, хей, хей, сбогом и Хей, нека roll

EN: These hoes are no good, pills are okay
BG: Тези мотики не са добри, хапчета са добре

EN: I just wanna get high, fuck what you say
BG: Аз просто искам да получите високо, дяволите това, което казвате

EN: Wild, the pen-play kind of like a samurai sword
BG: Диви, писалка-играя нещо като самурайски меч

EN: With a big bitch, bow to sensei
BG: С голям кучка поклон пред сенсей

EN: Motherfuckin’ bitch, it’s pay your rent day
BG: Шибаната "кучка, тя е плати деня си под наем

EN: You are not alone like my name was MJ
BG: Вие не сте сами, като името ми е MJ

EN: One glove and a fuckin’ pair of penny loafers
BG: Една ръкавица ишибан двойка на пени мокасини

EN: And I moonwalk on the tempo like Billy Jean is not my friend, no
BG: И аз moonwalk на темпото, като били Жан не е моят приятел, не

EN: I’m just on that ass, ho
BG: Аз съм само на този задник, хо

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: [Outro]
BG: [Outro]

EN: Yeah… yeah…
BG: Разбира се да...

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: On that ass, bitch
BG: За този задник кучко

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: On that ass, ho
BG: За този задник хо

EN: Bumpin’ this funky-ass shit to ride to
BG: Bumpin' глупости този фънки задника да се вози

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: Let’s go, let’s go, let’s go
BG: Хайде, хайде, Хайде

EN: Let’s go, let’s go, let’s go
BG: Хайде, хайде, Хайде

EN: Let’s go, let’s go
BG: Хайде, Хайде

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: I’m on my shit now…
BG: Сега съм на моите лайна...

EN: I’m on my shit now…
BG: Сега съм на моите лайна...

EN: I’m on my shit now…
BG: Сега съм на моите лайна...

EN: I’m on my…
BG: Аз съм на моя...

EN: Yeah, I’m on my shit now…
BG: да, аз съм на моите глупости сега...

EN: I’m on my shit now…
BG: Сега съм на моите лайна...

EN: Let’s go!
BG: Да вървим!