Artist: 
Search: 
Yanica - Виновна lyrics (Japanese translation). | Съжалявам, че бързах да се приберя,
, като най - не...
04:20
video played 426 times
added 5 years ago
Reddit

Yanica - Виновна (Japanese translation) lyrics

BG: Съжалявам, че бързах да се приберя,
JA: 申し訳ありませんが priberâ に急いで、

BG: като най - не очакваш без да позвъня.
JA: ほとんどのように pozv″nâ を期待しないでください。

BG: Толкова исках да се зарадваш ти,
JA: だからあなたを作りたいと思います、

BG: че имам нужда да съм в ръцете ти.
JA: 私はあなたの腕でする必要があります。

BG: Всичко друго очаквах, не и да разбера,
JA: 他のすべて、把握するいないと期待していた

BG: в очите й пише - не съм единствена.
JA: 彼女の目には 1 つではない書いています。

BG: Нещо да кажеш, например защо?
JA: 何かを言って、たとえば、なぜですか?

BG: Толкова ниско да паднеш, не е било.
JA: 非常に低いの秋、でした。

BG: Давай, виновна изкарай ме,
JA: 先に行く、私を責めないで、獲得

BG: обиждай, удряй, чупи,
JA: 犯罪, ヒット, 小便,

BG: стиснал зъби, повтаряй ми
JA: 歯、私のループ

BG: пак лъжите си.
JA: もう一度あなたの嘘。

BG: Дума няма да кажа,
JA: 言うない単語

BG: но няма да се откажа.
JA: しかし、放棄するつもりはないです。

BG: Още веднъж ако се случи,
JA: もう一度、あなたが起こる場合

BG: и аз ще изневеря.
JA: 私は izneverâ。

BG: Давай, виновна изкарай ме,
JA: 先に行く、私を責めないで、獲得

BG: когато виновен си ти,
JA: 責任をあなたの場合、

BG: че съм луда, повтаряй ми
JA: 私は夢中で、私のループ

BG: пак лъжите си.
JA: もう一度あなたの嘘。

BG: Както поглед навеждам
JA: 猫背に関して

BG: и както слаба изглеждам,
JA: 弱いと思われる、

BG: още веднъж ако се случи,
JA: もう一度、あなたが起こる場合

BG: и аз ще те нараня.
JA: あなたを傷つけるでしょう。

BG: Всичко друго очаквах, не и да разбера,
JA: 他のすべて、把握するいないと期待していた

BG: да стана свидетел на изневярата.
JA: 不倫の証人になること。

BG: Нещо да кажеш, например защо?
JA: 何かを言って、たとえば、なぜですか?

BG: Толкова ниско да паднеш, не е било.
JA: 非常に低いあなたが落ちる、それではないです。いずれか。

BG: Давай, виновна изкарай ме,
JA: 先に行く、私を責めないで、獲得

BG: обиждай, удряй, чупи,
JA: 犯罪, ヒット, 小便,

BG: стиснал зъби, повтаряй ми
JA: 歯、私のループ

BG: пак лъжите си.
JA: もう一度あなたの嘘。

BG: Дума няма да кажа,
JA: 言うない単語

BG: но няма да се откажа.
JA: しかし、放棄するつもりはないです。

BG: Още веднъж ако се случи,
JA: もう一度、あなたが起こる場合

BG: и аз ще изневеря.
JA: 私は izneverâ。

BG: Давай, виновна изкарай ме,
JA: 先に行く、私を責めないで、獲得

BG: когато виновен си ти,
JA: 責任をあなたの場合、

BG: че съм луда, повтаряй ми
JA: 私は夢中で、私のループ

BG: пак лъжите си.
JA: もう一度あなたの嘘。

BG: Както поглед навеждам
JA: 猫背に関して

BG: и както слаба изглеждам,
JA: 弱いと思われる、

BG: още веднъж ако се случи,
JA: もう一度、あなたが起こる場合

BG: и аз ще те нараня. Нараня ...
JA: あなたを傷つけるでしょう。傷つける.