Artist: 
Search: 
Yanica - Виновна lyrics (English translation). | Съжалявам, че бързах да се приберя,
, като най - не...
04:20
video played 426 times
added 5 years ago
Reddit

Yanica - Виновна (English translation) lyrics

BG: Съжалявам, че бързах да се приберя,
EN: Sorry I was in a hurry to priberâ,

BG: като най - не очакваш без да позвъня.
EN: like most don't expect without having to call.

BG: Толкова исках да се зарадваш ти,
EN: So I wanted to be happy,

BG: че имам нужда да съм в ръцете ти.
EN: that I need to be in your hands.

BG: Всичко друго очаквах, не и да разбера,
EN: Everything else was expecting not to see

BG: в очите й пише - не съм единствена.
EN: in her eyes I'm not only writes.

BG: Нещо да кажеш, например защо?
EN: Something to say, for example, why?

BG: Толкова ниско да паднеш, не е било.
EN: To fall so low, it was not.

BG: Давай, виновна изкарай ме,
EN: Go ahead, blame me out,

BG: обиждай, удряй, чупи,
EN: the offense, hitting, piss,

BG: стиснал зъби, повтаряй ми
EN: gritted my teeth, repeat

BG: пак лъжите си.
EN: all your lies.

BG: Дума няма да кажа,
EN: I won't say a Word

BG: но няма да се откажа.
EN: but I'm not going to give up.

BG: Още веднъж ако се случи,
EN: Once again, if it happens,

BG: и аз ще изневеря.
EN: and I'm going to cheat.

BG: Давай, виновна изкарай ме,
EN: Go ahead, blame me out,

BG: когато виновен си ти,
EN: When you're guilty,

BG: че съм луда, повтаряй ми
EN: that I'm crazy, repeat to me

BG: пак лъжите си.
EN: all your lies.

BG: Както поглед навеждам
EN: As regards bend

BG: и както слаба изглеждам,
EN: and as skinny look

BG: още веднъж ако се случи,
EN: Once again, if it happens,

BG: и аз ще те нараня.
EN: and I will hurt you.

BG: Всичко друго очаквах, не и да разбера,
EN: Everything else was expecting not to see

BG: да стана свидетел на изневярата.
EN: to witness the affair.

BG: Нещо да кажеш, например защо?
EN: Something to say, for example, why?

BG: Толкова ниско да паднеш, не е било.
EN: To fall so low, it is noteither.

BG: Давай, виновна изкарай ме,
EN: Go ahead, blame me out,

BG: обиждай, удряй, чупи,
EN: the offense, hitting, piss,

BG: стиснал зъби, повтаряй ми
EN: gritted my teeth, repeat

BG: пак лъжите си.
EN: all your lies.

BG: Дума няма да кажа,
EN: I won't say a Word

BG: но няма да се откажа.
EN: but I'm not going to give up.

BG: Още веднъж ако се случи,
EN: Once again, if it happens,

BG: и аз ще изневеря.
EN: and I'm going to cheat.

BG: Давай, виновна изкарай ме,
EN: Go ahead, blame me out,

BG: когато виновен си ти,
EN: When you're guilty,

BG: че съм луда, повтаряй ми
EN: that I'm crazy, repeat to me

BG: пак лъжите си.
EN: all your lies.

BG: Както поглед навеждам
EN: As regards bend

BG: и както слаба изглеждам,
EN: and as skinny look

BG: още веднъж ако се случи,
EN: Once again, if it happens,

BG: и аз ще те нараня. Нараня ...
EN: and I will hurt you. Hurt.