Artist: 
Search: 
Reddit

Yaakov Shwekey - Shomati lyrics

שמעתי שהיו אומרים
אשרי מי שבא לכאן
ותלמודו בידו