Artist: 
Search: 
Reddit

Yaakov Shwekey - Boee Beshalom lyrics

בואי בשלום עטרת בעלה
גם ברנה ובצהלה
תוך אמוני עם סגלה
בואי כלה בואי כלה