Artist: 
Search: 
Wiz Khalifa - Black & Yellow (G-Mix) (feat. Snoop Dogg, Juicy J & T-Pain) lyrics (Bulgarian translation). | [Wiz Khalifa]
, Yea, Uh huh, you know what it is
, Black and yellow [x4]
, Yea, Uh huh, you know...
04:49
Reddit

Wiz Khalifa - Black & Yellow (G-Mix) (feat. Snoop Dogg, Juicy J & T-Pain) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Wiz Khalifa]
BG: [Wiz Khalifa]

EN: Yea, Uh huh, you know what it is
BG: Да, Ух а, знаеш ли какво е

EN: Black and yellow [x4]
BG: Черно и жълто [x4]

EN: Yea, Uh huh, you know what it is
BG: Да, Ух а, знаеш ли какво е

EN: Black and yellow [x4]
BG: Черно и жълто [x4]

EN: [Chorus: Wiz Khalifa]
BG: [Припев: Wiz Khalifa]

EN: Yeah, uh huh, you know what it is
BG: Да, нали ъ-ъ, знаеш ли какво е

EN: Everything I do, I do it big
BG: Всичко, което правя, да направя нещо голямо

EN: Yeah, uh huh, screaming that’s nothing
BG: Да, ъ-ъ нали, крещи, че нищо

EN: What I pulled off the lot, that’s stunting
BG: Това, което изтеглен от много, това е спиране на растежа

EN: Repping my town when you see me you know everything
BG: Repping моя град, когато ме видиш ли, всичко

EN: Black and yellow [x4]
BG: Черно и жълто [x4]

EN: I put it down from the whip to my diamonds, I’m in
BG: Аз я съборят от камшика на моя диаманти, аз съм в

EN: Black and yellow [x4]
BG: Черно и жълто [x4]

EN: [Snoop Dogg]
BG: [Snoop Dogg]

EN: Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa
BG: Big Snoop Dogg и Халифа Wiz

EN: see on the West Coast I’m the big Chief-a
BG: Виж на West Coast Аз съм голям Главен-а

EN: The grim reaper, maybe that bring me that, yellow lack
BG: В мрачен жетваря, може би това ми донесе, че липсата жълти

EN: stealer logo in the back
BG: крадец лого в гърба

EN: we banging out, that taylor gang
BG: ние чука, тази Тейлър банда

EN: dub to your face baby till ya say my name
BG: мажа на лицето ви бебе до кажеш името ми

EN: dont get your clique served
BG: съм да си клика сервира

EN: so much Black and Yellow you would think I’m from Pittsburgh
BG: толкова много черно и жълто бихте мисля, че съм от Питсбърг

EN: Intern, get yearn
BG: Intern, да мечтаят

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Juicy J]
BG: [Juicy J]

EN: I’ma bumble bee lit up like a crima tree
BG: Аз съм търтей пчела свети като crima дърво

EN: drinking Hennessy, I’m from Tennessee
BG: питейна Хенеси, аз съм от Тенеси

EN: Juicy J make their way on their own two
BG: Juicy J да си проправят път на тяхна собствена

EN: quarter mill for the Phantom, bitch I own you
BG: тримесечие мелница за Phantom, кучко аз притежавам

EN: and that go for every G that I’m f-cking with
BG: и, които отиват за всеки G, че аз съм с F-cking

EN: Black and Yellow bitches all around me, yeah I did
BG: Черно и жълто кучки навсякъде около мен, да го направих

EN: in the hearse, gotta get that reimbursed
BG: в катафалка, трябва да се възстановяват, че

EN: on the pills and that purple pint of Surp
BG: на хапчета и лилаво халба Сурп

EN: and I stay Louie down to the socks
BG: и остана Луи определяне на чорапи

EN: Range, and watch, weed and glock
BG: Планина, и да гледате, трева и Глок

EN: fiends to pop
BG: демоните на поп

EN: my fans roll with them rubberband knots
BG: моите фенове ролка с тях rubberband възела

EN: I’m getting old but them rubber bands not n-gga
BG: Аз съм стар, а ги гумени ленти, които не н-GGA

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [T-Pain]
BG: [T-Pain]

EN: Catch me in my Lamborghini
BG: Хвани ме в моя Ламборгини

EN: (Black and Yellow, black and yellow)
BG: (Черно и жълто, черно и жълто)

EN: I can rock it on the beat or Accapella, accapella
BG: Мога да го скала на ритъм или Accapella, accapella

EN: sideways in the turning lane
BG: странично в завой платно

EN: fire flame I be burning man
BG: огъня огън да гори човек

EN: Teddy Pain bout to hurt the game
BG: Теди Pain мач да боли на играта

EN: took a break for a while I’ve been learning things
BG: взе почивка за известно време съм бил обучение неща

EN: I learned how to tell a n-gga f-ck you then
BG: Научих се как да кажете на N-GGA е-ти СК след това

EN: (Black and Yellow, black and yellow)
BG: (Черно и жълто, черно и жълто)

EN: All I do is f-cking win
BG: Всичко, което направите, е да е-cking печалба

EN: I told y’all, told y’all
BG: Аз всички вие казал, всички вие каза

EN: and now I’m on
BG: и сега съм на

EN: you thought it was over
BG: мислеше, че това е краят

EN: you thought I was gone
BG: мислеше, че си отиде

EN: I’m going in, you dont’ have to let me, have to let me
BG: Отивам в, ти не'трябва да ме пусне, трябва да ме пусне

EN: back from the dead like I’m Mackavelli, Mackavelli
BG: обратно от мъртвите, сякаш съм Mackavelli, Mackavelli

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Wiz Khalifa]
BG: [Wiz Khalifa]

EN: Black and yellow, all black and yellow
BG: Черно и жълто, черно и жълто

EN: see me now they treating me like I’m somebody special
BG: виж ме сега с мен все едно съм някой специален

EN: smoking on that good know that its me as soon as they smell it
BG: пушенето на тази добра знаят, че си ме, веднага след като те го миризма

EN: you can chill I’m the one who get it not the one who sell it
BG: можете да хлад аз съм този, който да не е този, който го продава

EN: grind everyday I’m ballin I cant help it
BG: мелене всеки ден Аз съм BALLIN не мога да помогна

EN: n-ggas on that bullshit my pockets full of Celtics
BG: N-ggas на тези глупости ми джобове пълни с Селтикс

EN: and them n-ggas hating on us give them best wishes
BG: и да ги н-ggas омраза към нас да им даде най-добри пожелания

EN: in the club you aint even on the guestlist bitch
BG: в клуба не е дори на guestlist кучка

EN: sound like you need to get your weight up
BG: звучи като трябва да си тегло

EN: go to sleep rich and count another million when I wake up
BG: отида да спя богати и брой още един милион, когато се събудя

EN: they wondering how I do my thang 2 words, Taylor Gang
BG: те се чудят как да направя моя Thang две думи, Тейлър Gang

EN: remix g-shit
BG: ремикс на Г-лайна

EN: the champagnes poured n-gga the weeds lit
BG: на шампанско изсипва N-GGA плевелите свети

EN: lil mama clothes fallin like the leaves in the fall
BG: Лил мама дрехите падат като листата през есента

EN: aint worry bout your friends so bring em all
BG: не се притеснявайте мач си приятели, за да донесе ги всичките