Artist: 
Search: 
Within Temptation - Shot In The Dark lyrics (Bulgarian translation). | i've been left out alone like a damn criminal 
, i've been praying for help cause i can't take it...
05:01
video played 716 times
added 7 years ago
Reddit

Within Temptation - Shot In The Dark (Bulgarian translation) lyrics

EN: i've been left out alone like a damn criminal
BG: Аз бях оставен сам като пет пари наказателно

EN: i've been praying for help cause i can't take it all
BG: Аз бях се молят за помощ и причини не може да издържа всички

EN: i'm not done,
BG: Аз не съм направи,

EN: it's not over.
BG: Това не е свършило.

EN: now i'm fighting this war since the day of the fall
BG: сега аз съм борбата срещу тази война, тъй като в деня на падането

EN: and i'm desperately holding on to it all
BG: и аз съм отчаяно се държи за всичко

EN: but i'm lost
BG: но аз съм загубен

EN: i'm so damn lost
BG: Аз съм така, по дяволите загуби

EN: oh i wish it was over,
BG: О, аз искам всичко свърши,

EN: and i wish you were here
BG: и аз искам да си тук

EN: still i'm hoping that somehow
BG: все пак аз се надявам, че по някакъв начин

EN: cause your soul is on fire
BG: предизвика душата ви е в пламъци

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: what did they aim for when they missed your heart?
BG: какво те имат за цел за тях, когато пропусна сърцето ви?

EN: i breathe underwater
BG: диша под вода

EN: it's all in my hands
BG: Всичко е в ръцете ми

EN: what can i do
BG: Какво мога да направя

EN: don't let it fall apart
BG: не се оставяйте да се разпадне

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: in the blink of an eye
BG: в миг на око

EN: i can see through your eyes
BG: Мога да видя през твоите очи

EN: as i'm lying awake i'm still hearing the cries
BG: като лежа буден все още съм като изслуша плаче

EN: and it hurts
BG: и да го боли

EN: hurts me so bad
BG: ме боли толкова зле

EN: and i'm wondering why i still fight in this life
BG: и аз се чудех защо аз все още се бият в този живот

EN: cause i've lost all my faith in this damn bitter strife
BG: Защото аз съм загубил вярата си в този проклет горчива борба

EN: and it's sad
BG: и това е тъжно

EN: it's so damn sad
BG: това е така, по дяволите тъжен

EN: oh i wish it was over,
BG: О, аз искам всичко свърши,

EN: and i wish you were here
BG: и аз искам да си тук

EN: still i'm hoping that somehow
BG: все пак аз се надявам, че по някакъв начин

EN: cause your soul is on fire
BG: предизвика душата ви е в пламъци

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: what did they aim for when they missed your heart?
BG: какво те имат за цел за тях, когато пропусна сърцето ви?

EN: i breathe underwater
BG: диша под вода

EN: it's all in my hands
BG: Всичко е в ръцете ми

EN: what can i do
BG: Какво мога да направя

EN: don't let it fall apart
BG: не се оставяйте да се разпадне

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: i feel you are fading away
BG: и смятате, че отшумяващото

EN: i feel you are fading away
BG: и смятате, че отшумяващото

EN: i feel you are fading away
BG: и смятате, че отшумяващото

EN: i feel you are fading away
BG: и смятате, че отшумяващото

EN: cause your soul is on fire
BG: предизвика душата ви е в пламъци

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: what did they aim for when they missed your heart?
BG: какво те имат за цел за тях, когато пропусна сърцето ви?

EN: i breathe underwater
BG: диша под вода

EN: it's all in my hands
BG: Всичко е в ръцете ми

EN: what can i do
BG: Какво мога да направя

EN: don't let it fall apart
BG: не се оставяйте да се разпадне

EN: oh, your soul is on fire
BG: О, душата ви е в пламъци

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: what did they aim for when they missed your heart?
BG: какво те имат за цел за тях, когато пропусна сърцето ви?

EN: i breathe underwater
BG: диша под вода

EN: it's all in my hands
BG: Всичко е в ръцете ми

EN: what can i do
BG: Какво мога да направя

EN: don't let it fall apart
BG: не се оставяйте да се разпадне

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното

EN: a shot in the dark
BG: един изстрел в тъмното