Artist: 
Search: 
Wilson Phillips - Hold On lyrics (Bulgarian translation). | I know this pain
, Why do lock yourself up in these chains?
, No one can change your life except for...
03:41
video played 2,744 times
added 6 years ago
Reddit

Wilson Phillips - Hold On (Bulgarian translation) lyrics

EN: I know this pain
BG: Знам, че тази болка

EN: Why do lock yourself up in these chains?
BG: Защо заключат себе си в тези вериги?

EN: No one can change your life except for you
BG: Никой не може да промени живота си изключение за вас

EN: Don't ever let anyone step all over you
BG: Никога не позволявам някой стъпка цял нагоре ти

EN: Just open your heart and your mind
BG: Просто отворете сърцето си и ума си

EN: Is it really fair to feel this way inside?
BG: Наистина справедливо да се чувстват по този начин вътре ли е?

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Some day somebody's gonna make you want to
BG: Някой ден някой ще искате да

EN: Turn around and say goodbye
BG: Обърнеш и да кажа сбогом

EN: Until then baby are you going to let them
BG: До тогава бебето ще да ги

EN: Hold you down and make you cry
BG: Държат надолу и да ви разплаче

EN: Don't you know?
BG: Не знаеш ли?

EN: Don't you know things can change
BG: Не знаеш ли, може да промени нещата

EN: Things'll go your way
BG: Нещата ще отида своя път

EN: If you hold on for one more day
BG: Ако държите за още един ден

EN: Can you hold on for one more day
BG: Може да ви задържат за още един ден

EN: Things'll go your way
BG: Нещата ще отида своя път

EN: Hold on for one more day
BG: Дръж се за още един ден

EN: You could sustain
BG: Може да претърпи

EN: Or are you comfortable with the pain?
BG: Или сте удобен с болката?

EN: You've got no one to blame for your unhappiness
BG: Имаш никой виновен за вашите нещастие

EN: You got yourself into your own mess
BG: Ти си имаш в свой собствен каша

EN: Lettin' your worries pass you by
BG: Lettin' вашите притеснения покрай вас

EN: Don't you think it's worth your time
BG: Не мислите ли, че е си заслужава времето

EN: To change your mind?
BG: За да промените мнението си?

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I know that there is pain
BG: Аз знам, че има болка

EN: But you hold on for one more day and
BG: Но ти Дръж се за още един ден и

EN: Break free the chains
BG: Прекъсне свободни веригите

EN: Yeah I know that there is pain
BG: да знам, че има болка

EN: But you hold on for one more day and you
BG: Но държа за един ден повече и вие

EN: Break free, break from the chains
BG: Измъкне, почивка от веригите

EN: Some day somebody's gonna make you want to
BG: Някой ден някой ще искате да

EN: Turn around and say goodbye
BG: Обърнеш и да кажа сбогом

EN: Until then baby are you going to let them
BG: До тогава бебето ще да ги

EN: Hold you down and make you cry
BG: Държат надолу и да ви разплаче

EN: Don't you know?
BG: Не знаеш ли?

EN: Don't you know things can change
BG: Не знаеш ли, може да промени нещата

EN: Things'll go your way
BG: Нещата ще отида своя път

EN: If you hold on for one more day yeah
BG: Ако държите за още един ден да

EN: If you hold on
BG: Ако държите

EN: Don't you know things can change
BG: Не знаеш ли, може да промени нещата

EN: Things'll go your way
BG: Нещата ще севашия начин

EN: If you hold on for one more day,
BG: Ако държите за още един ден,

EN: If you hold on
BG: Ако държите

EN: Can you hold on
BG: Може да държите

EN: Hold on baby
BG: Задръжте за бебе

EN: Won't you tell me now
BG: Няма ли да ми кажете сега

EN: Hold on for one more day 'Cause
BG: Дръж се за още един ден, защото

EN: It's gonna go your way
BG: Това ще да отида своя път

EN: Don't you know things can change
BG: Не знаеш ли, може да промени нещата

EN: Things'll go your way
BG: Нещата ще отида своя път

EN: If you hold on for one more day
BG: Ако държите за още един ден

EN: Can't you change it this time
BG: Не може да променяте го този път

EN: Make up your mind
BG: Да си ум

EN: Hold on
BG: Задръж

EN: Hold on
BG: Задръж

EN: Baby hold on
BG: Дръжте бебето на