Artist: 
Search: 
Will.I.Am - I Got It From My Mama lyrics (Bulgarian translation). | Ladies, l-l-ladies
, L-l-ladies, here we go
, 
, Baby, where?d you get your body from?
, Tell me,...
03:55
video played 1,020 times
added 8 years ago
Reddit

Will.I.Am - I Got It From My Mama (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ladies, l-l-ladies
BG: Дами, ще-дами

EN: L-l-ladies, here we go
BG: Ll-дами, да го направим

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it, got it, g-got it
BG: Аз го имам, го имам, г-го

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it, got it
BG: Аз го имам, го

EN: Honey lookin? good from her head to her toe
BG: Скъпа гледаш? доброто от главата до петите си

EN: Beauty overload, body out of control
BG: Красота претоварване, орган извън контрол

EN: She twenty-four, she could be a model
BG: Тя двайсет и четири, тя може да бъде модел

EN: So beautiful, also natural
BG: Толкова красива, и физически

EN: Mommy lookin? good from her head to her feet
BG: Мамо гледаш? доброто от главата до краката си

EN: She forty-four but she still lookin? sweet
BG: Тя четиредесет и четири, но тя все още изглеждам? сладък

EN: And you can tell her daughter ain?t even at her peak
BG: И вие можете да кажете си Ain дъщеря? Дори не я връх

EN: ?Cause her mama lookin? so hot, packin? that heat
BG: ? Защото я гледаш ли си? толкова горещо, packin? такава топлинна енергия

EN: So be a good girl and thank your mama
BG: Така че бъдете добро момиче и благодаря на майка си

EN: She make me steamin? like a sauna
BG: Тя ме направи steamin? като сауна

EN: Look out, look out, here she come now
BG: Внимавай, внимавай, тук тя дойде сега

EN: Look out, look out, here she come
BG: Внимавай, внимавай, тук тя дойде

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it, got it, g-got it
BG: Аз го имам, го имам, г-го

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it, got it
BG: Аз го имам, го

EN: Girl, your beauty is a sensation
BG: Момичето, твойта хубост е сензация

EN: You sittin? in, in a temptation
BG: Можете седя? в, в изкушение

EN: I never knew a girl could shine like a sun
BG: Никога не съм знаел едно момиче може да свети като слънце

EN: You better thank your mama ?cause girl you the one
BG: По-добре благодаря на майка ти? Предизвика момичето, което от една

EN: We should have a date of celebration
BG: Трябва да имаме дата за празник

EN: Celebratin? God?s best creation
BG: Celebratin? Бог? Е най-добре създаване

EN: Girl you got a beautiful vibration
BG: Момиче имаш красива вибрации

EN: Every day should be your birthday, hun
BG: Всеки ден трябва да ви рожден ден, германец

EN: You make the guys all dumb
BG: Ти направи всички момчета ням

EN: Maybe ?cause you?re blessed with the beautiful buns
BG: Може би? Ви причини? Отново благословени с красива крава

EN: Maybe ?cause your beauty keep the dudes on sprung
BG: Може би? Предизвика красота запази пичове на извити

EN: Wonderin? just where you got that from
BG: Чудех? точно там, където имаш, че от

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it from my mama
BG: Купих го от майка ми

EN: I got it, got it, g-got it
BG: Аз го имам, го имам, г-го

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: You talkin' 'bout this right here?
BG: Ти говориш за наистина това точно тук?

EN: I got all this from my mama
BG: Имам всичко това от майка ми

EN: All of this stuff right here?
BG: Всички тези неща точно тук?

EN: I got all this from my mama
BG: Имам всичко това от майка ми

EN: Ladies, l-l-ladies
BG: Дами, ще-дами

EN: Ladies, l-l-ladies
BG: Дами, ще-дами

EN: Ladies, l-l-ladies
BG: Дами, ще-дами

EN: L-l-ladies, here we go!
BG: Ll-дами, да го направим!

EN: If the girl real fine nine times out of ten
BG: Ако момичето недвижими глоба девет пъти от десет

EN: She fine just like her mama
BG: Тя добре само като майка си

EN: If the girl real pretty, nine times out of ten
BG: Ако момичето реално доста, девет от десет пъти

EN: She pretty like her mama
BG: Тя доста като майка си

EN: And if her mama real ugly
BG: И ако майка си с истински грозни

EN: I guarantee ya she gon? be ugly like her mama
BG: Гарантирам ти тя гони? да бъде грозен като майка си

EN: And if her mama real ugly
BG: И ако майка си с истински грозни

EN: I guarantee ya she gon? be ugly like her mama
BG: Гарантирам ти тя гони? да бъде грозен като майка си

EN: If the girl real sexy, nine times out of ten
BG: Ако момичето истински секси, девет от десет пъти

EN: She sexy like her mama
BG: Тя секси като майка си

EN: If the girl real hot, nine times out of ten
BG: Ако момичето истински горещо, девет пъти от десет

EN: She hot just like her mama
BG: Тя горещо точно като майка си

EN: And if her mama real ugly
BG: И ако майка си с истински грозни

EN: I guarantee ya she gon? be ugly like her mama
BG: Гарантирам ти тя гони? да бъде грозен като майка си

EN: And if her mama real ugly
BG: И ако майка си с истински грозни

EN: I guarantee ya she gon? be ugly like her mama, like her mama
BG: Гарантирам ти тя гони? да бъде грозен като майка си, като майка си

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: Baby, where?d you get your body from?
BG: Скъпа, къде? Взеха тялото си от?

EN: Tell me, where?d you get your body from?
BG: Кажи ми, къде? взеха тялото си от?

EN: You talkin' 'bout this right here?
BG: Ти говориш за наистина това точно тук?

EN: I got all this from my mama
BG: Имам всичко това от майка ми

EN: All of this stuff right here?
BG: Всички тези неща точно тук?

EN: I got all this from my mama
BG: Имам всичко това от майка ми

EN: If you pretty make some noise
BG: Ако се направят някои доста шум

EN: If you pretty make some noise
BG: Ако се направят някои доста шум

EN: If you pretty make some noise
BG: Ако се направят някои доста шум

EN: Make some noise, make some noise
BG: Направете малко шум, да обяви някои шум

EN: L-l-ladies ladies
BG: Ll-дами дами

EN: L-l-ladies ladies
BG: Ll-дами дами

EN: L-l-ladies ladies
BG: Ll-дами дами

EN: L-l-ladies ladies
BG: Ll-дами дами