Artist: 
Search: 
Whitney Houston - Step By Step lyrics (Bulgarian translation). | Well there's a bridge and there's a river that I still must cross
, As I'm going on my journey
, Oh,...
04:11
video played 505 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Whitney Houston - Step By Step (Bulgarian translation) lyrics

EN: Well there's a bridge and there's a river that I still must cross
BG: Ами там е мост и има една река, че аз все още трябва да пресичат

EN: As I'm going on my journey
BG: Тъй като аз ще съм на моето пътуване

EN: Oh, I might be lost
BG: О аз може да се загуби

EN: And there's a road I have to follow, a place I have to go
BG: И там е един път, трябва да следват, място трябва да отида

EN: Well no-one told me just how to get there
BG: Добре никой не ми каза точно как да отида там

EN: But when I get there I'll know
BG: Но когато аз отида там аз ще знам

EN: Cuz I'm taking it
BG: Щото аз съм го като

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Step By Step, Bit by Bit,
BG: Стъпка по стъпка, малко по малко,

EN: Stone By Stone (Yeah), Brick by Brick (Oh, yeah)
BG: Камък по камък (да), тухла до тухла (о, да)

EN: Step By Step, Day By Day, Mile by mile (ooh, ooh, ooh)
BG: Стъпка по стъпка, ден след ден, мили от миля (ох, ох, ох)

EN: And this old road is rough and ruined
BG: И този стар път е груб и разрушените

EN: So many dangers along the way
BG: Толкова много опасности по пътя

EN: So many burdens might fall upon me
BG: Толкова много тежести може да падне върху мен

EN: So many troubles that I have to face
BG: Толкова много проблеми, които трябва да лицето

EN: Oh, but I won't let my spirit fail me
BG: О но аз няма да ми духа ми се провали

EN: Oh, I won't let my spirit go
BG: О аз няма да духа ми отиват

EN: Until I get to my destination
BG: Докато стигнете до местоназначението си

EN: I'm gonna take it slowly cuz I'm making it mine
BG: Аз отивам да го бавно cuz аз съм на мина

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Step By Step (you know I'm taking it), bit by bit (bit by bit, come move),
BG: Стъпка по стъпка (знаете, че аз съм като нея), малко по малко (малко по малко, се движат),

EN: stone by stone (yeah), brick by brick (brick by brick by brick by brick mmm...)
BG: камък по камък (да), тухла до тухла (тухла по тухла до тухла от тухла Ммм...)

EN: Step by step (step by step uh-huh), day by day (day by day-ee),
BG: Стъпка по стъпка (стъпка по стъпка а-ха), от ден на ден (ден от деня-ee),

EN: mile by mile (ooh), go your own way.
BG: миля от миля (ОО), Иди си собствен начин.

EN: Say it, baby, don't give up
BG: Кажи го, бебе, не се отказвайте

EN: You got to hold on to what you got,
BG: Вие трябва да се държа за това, което имаш,

EN: Oh, baby, don't give up,
BG: О бебе, не се отказвайте,

EN: You got to keep on moving on don't stop (yeah yeah).
BG: Вие трябва да да продължим нататък не спират (да, да).

EN: I know you're hurting, and i know you're blue,
BG: Знам, че сте боли, и аз знам, ти си син,

EN: i know you're hurting but don't let the bad things get to you.
BG: Знам, че сте боли, но не позволявайте на лошите неща се с вас.

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I'm taking it step by step (ohohoh), bit by bit (bit by bit come move),
BG: Аз съм го като стъпка по стъпка (ohohoh), малко по малко (малко по малко се движат),

EN: stone by stone (stone by stone yeah), brick by brick (brick by brick by brick by brick),
BG: камък по камък (да, камък по камък), тухла от тухла(тухла по тухла по тухла по тухла),

EN: Step by step (i'm gonna take it now),day by day (day by day-ee),
BG: Стъпка по стъпка (аз ще го взема сега), от ден на ден (ден от деня-ee),

EN: mile by mile (ooh), go your own way!
BG: миля от миля (ОО), Иди си собствен начин!

EN: (c'mon baby got to keep moving),
BG: (c'mon бебе трябва да продължи да се движи),

EN: i'm taking it step by step), bit by bit,
BG: Аз съм го като стъпка по стъпка), малко по малко,

EN: stone by stone (yeah, stone by stone), brick by brick
BG: камък по камък (да, камък по камък), тухла по тухла

EN: c'mon baby,
BG: Хайде, скъпа,

EN: step by step keep on moving, day by day (day by day-ee),
BG: стъпка по стъпка да се движи, от ден на ден (ден от деня-ee),

EN: mile by mile by mile by mile,go your own way,
BG: миля от миля на миля от миля, Иди си собствен начин,

EN: c'mon baby got to keep moving, bit by bit (bit by bit, bit by bit)....
BG: Хайде бебе трябва да държа движещ се, малко по малко (малко по малко, малко по малко)...