Artist: 
Search: 
Whitney Houston - Someone For Me lyrics (Bulgarian translation). | (Someone for me) 
, (Someone for me) 
, I'm here alone on a Friday night 
, Waiting here beside the...
04:56
video played 1,100 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Whitney Houston - Someone For Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Someone for me)
BG: (Някой за мен)

EN: (Someone for me)
BG: (Някой за мен)

EN: I'm here alone on a Friday night
BG: Аз тук съм сам в петък вечер

EN: Waiting here beside the phone
BG: Чака тук до телефона

EN: The TV, radio, and me
BG: Телевизия, радио и мен

EN: Really ain't been getting along
BG: Наистина не се по-

EN: I wish that I could find a way
BG: Аз искам, че мога да намеря начин

EN: To party to the break of day
BG: Страна за почивката на деня

EN: And there I'd be sure to meet
BG: И там аз ще се уверете, че да отговарят

EN: The guy that would be special to me
BG: Човекът, който ще бъде специално за мен

EN: Then momma comes and asks me
BG: Тогава майка идва и ме пита

EN: Why I am dreaming, sitting alone
BG: Защо аз съм сънувам, седеше сам

EN: Why not go out and have some fun
BG: Защо да не изляза и да се забавлявате

EN: It's the only way I'll ever
BG: Това е единственият начин някога ще

EN: Find someone for me
BG: Намери някой за мен

EN: While I am young and seventeen
BG: Докато аз съм млад и седемнадесет

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Someone for me (someone for me)
BG: Някой за мен, (някой за мен)

EN: I've got to find someone
BG: Аз трябва да се намери някой

EN: Someone (someone for me)
BG: Някой (някой за мен)

EN: I've got to find someone
BG: Аз трябва да се намери някой

EN: Now there's a party down at Angie's house
BG: Сега има една страна надолу в къщата на Анджи

EN: With people packed against the walls
BG: С хора, Опакован в стените

EN: I'm sitting in a corner here
BG: Аз съм седи в един ъгъл и тук

EN: Trying to make sense of it all
BG: Се опитва да придаде смисъл на всичко

EN: And when I least expect it
BG: И когато най-малко го очакваш

EN: Meeting a guy I see in my dreams
BG: Срещне човек, виждам в моите мечти

EN: Here he is walking up to me
BG: Тук той е ходене до мен

EN: And asking if I'd like to come and dance with him
BG: И питам, ако бих искал да дойде и да танцува с него

EN: I think I found someone for me
BG: Мисля, че намерих някой за мен

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: I need somebody for me
BG: Аз нужда някой за мен

EN: I need somebody for me, someone
BG: Аз нужда някой за мен, някой

EN: And so I'm finding out that
BG: И така аз съм констатацията, че

EN: Dreams you believe in, can come to be
BG: Сънищата ти вярваш в, може да дойде да се

EN: And now I'm looking up to find that joy
BG: И сега аз съм гледам да откриете тази радост

EN: And happiness can come to you and me
BG: И щастие да дойде при вас и мен

EN: I actually found someone for me
BG: Аз действително намери някой за мен

EN: [Chorus]
BG: [Хора]