Artist: 
Search: 
Whitney Houston - Miracle lyrics (Bulgarian translation). | How could I throw away a miracle?
, How could I face another day?
, It's all of my doing, I made a...
05:41
video played 422 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Whitney Houston - Miracle (Bulgarian translation) lyrics

EN: How could I throw away a miracle?
BG: Как може да хвърли далеч чудо?

EN: How could I face another day?
BG: Как може да са изправени пред друг ден?

EN: It's all of my doing, I made a choice
BG: Това са всичките ми прави, направих избор

EN: And today, I pay
BG: И днес, аз плащам

EN: My heart is full of pain
BG: Сърцето ми е пълен с болка

EN: How could you understand, the way I feel?
BG: Как може да ви разбере, начина, по който се чувствам?

EN: How could you relate to so much pain?
BG: Как може да се отнасят за толкова много болка?

EN: Seems as though nothing can comfort me
BG: Изглежда, като че нищо не може да ме утешават

EN: So today, I pray
BG: Така че днес моля

EN: That someone should listen, for...
BG: Че някой трябва да слушате, за...

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Nothing should matter
BG: Нищо не трябва да е от значение

EN: Not when love grows inside you
BG: Не и когато любовта расте вътре в теб

EN: The choice is yours
BG: Изборът е ваш

EN: There's a miracle in store...
BG: Налице е чудо в магазина...

EN: Nothing should matter
BG: Нищо не трябва да е от значение

EN: Not when love grows inside you
BG: Не и когато любовта расте вътре в теб

EN: A voice of love is crying out
BG: Гласът на любовта се плаче

EN: Don't throw love away
BG: Не изхвърляйте любов

EN: There's a miracle in store...
BG: Налице е чудо в магазина...

EN: How could I let go of a miracle?
BG: Как може да отида на чудо?

EN: Nothing could ever take its place
BG: Нищо не може някога да заеме своето място

EN: Thought I was looking, out for myself
BG: Мисъл, което е търсил, вън за себе си

EN: Now it seems the pain
BG: Сега изглежда, че болката

EN: Is all that I have gained
BG: Е, всичко, което са придобили

EN: I wonder if I could be your miracle
BG: Чудя се дали мога да бъда твоето чудо

EN: I wonder if I could spare you pain
BG: Чудя се дали мога да резервни ви болка

EN: Seems as though nothing will comfort me
BG: Изглежда, като че нищо не ще ме утешават

EN: Lord, less today, I pray
BG: Господи по-малко днес, моля

EN: That you should come listen
BG: Че трябва да се слуша

EN: chorus
BG: припев

EN: Don't ever throw away your miracle
BG: Някога не се хвърлят далеч си чудо

EN: Don't let it slip away
BG: Не я оставяйте да се изплъзне

EN: Nothing should matter
BG: Нищо не трябва да е от значение

EN: chorus
BG: припев