Artist: 
Search: 
Whitney Houston - I Learned From The Best lyrics (Bulgarian translation). | Did you really think that
, I would really take you back
, Let you back in my heart one more time
,...
04:32
video played 826 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Whitney Houston - I Learned From The Best (Bulgarian translation) lyrics

EN: Did you really think that
BG: Наистина ли, че това

EN: I would really take you back
BG: Наистина ще ви отведе обратно

EN: Let you back in my heart one more time
BG: Да ви върна в сърцето ми още един път

EN: Ohh. No. No.
BG: о. Не. Не.

EN: Did you think that I'd still care
BG: Мислите ли, че аз все още е грижа

EN: That there'd be more feeling there
BG: Че ще има повече чувство там

EN: Did you think you could walk back in my life.
BG: Знаете ли, че бихте могли да ходят обратно в живота ми.

EN: So you found you miss the love you threw away.
BG: Така че сте намерили сте пропуснали любовта ви хвърли далеч.

EN: Baby but you found it out too late. Too Late.
BG: Бебе, но го разбрах твърде късно. Твърде късно.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: And so now you know the way it feels to cry
BG: И така сега вие знаете начина, по който тя се чувства да плаче

EN: The way that I cried when you broke my world in two.
BG: Начина, по който аз се разплака, когато счупи моя свят на две.

EN: Baby I learned the way to break a heart
BG: Бебе, аз научих по начин да разбие сърцето

EN: I learned from the best.
BG: Аз научих от най-добрите.

EN: I learned from you.
BG: Аз научих от вас.

EN: Oh baby now.
BG: О бебе сега.

EN: I learned from you
BG: Аз научих от вас

EN: I remember cold nights
BG: Спомням си студени нощи

EN: Tears I though would never dry
BG: Сълзи, аз обаче никога не ще изсъхне

EN: How you shattered my world
BG: Как разби моя свят

EN: With your goodbye.Your goodbye baby
BG: Със си сбогом.Бебето ви сбогом

EN: Would've sold my soul then.
BG: Бих продал душата ми тогава.

EN: Just to have you back again
BG: Само да ви върна отново

EN: Now you're the last thing on my mind.
BG: Сега сте последното нещо в съзнанието ми.

EN: Now you say your sorry and
BG: Сега вие казвате си жалък и

EN: You've changed your ways
BG: Вие сте променили вашия начини

EN: Sorry but you changed you ways too late.
BG: Съжалявам, но вие сте променили начина твърде късно.

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: So when all you've got are sleepless nights
BG: Така че, когато всичко, което имам са безсънни нощи

EN: When those tears are clouding up your eyes
BG: Когато тези сълзи са замъгляват очите си

EN: Just remember it was you who said goodbye
BG: Само не забравяйте, вие сте каза сбогом

EN: Who said goodbye.
BG: Кой каза сбогом.

EN: [Instrumental break]
BG: [Инструментал пауза]

EN: [Chorus]
BG: [Хора]