Artist: 
Search: 
Whitesnake - Here I Go Again lyrics (Bulgarian translation). | I don't know where I'm going
, But, I sure know where I've been
, Hanging on the promises
, In songs...
04:34
video played 9,445 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Whitesnake - Here I Go Again (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't know where I'm going
BG: Аз не знам къде ще съм

EN: But, I sure know where I've been
BG: Но, разбира се знам, че където съм бил

EN: Hanging on the promises
BG: Закачване на обещания

EN: In songs of yesterday
BG: В песни от вчера

EN: An' I've made up my mind
BG: Една съм направил до съзнанието ми

EN: I ain't wasting no more time
BG: Аз не губя повече време

EN: But, here I go again
BG: Но, тук аз отивам пак

EN: Here I go again
BG: Тук аз отивам пак

EN: Tho' I keep searching for an answer
BG: Макар че аз продължавам да търся за отговор

EN: I never seem to find what I'm looking for
BG: Аз никога не изглежда да се намери това, което аз търся

EN: Oh Lord, I pray
BG: О, Господи, моля

EN: You give me strength to carry on
BG: Ти ми даде сила за извършване на

EN: Cos I know what it means
BG: Защото аз знам какво означава

EN: To walk along the lonely street of dreams
BG: Да ходят по самотен улица на мечтите

EN: An' here I go again on my own
BG: За тук и да отида отново моя собствен

EN: Goin' down the only road I've ever known
BG: Отива надолу единственият път, аз съм известен

EN: Like a drifter I was born to walk alone
BG: Като скитник е роден да бъде сам

EN: An' I've made up my mind
BG: Една съм направил до съзнанието ми

EN: I ain't wasting no more time
BG: Аз не губя повече време

EN: I'm just another heart in need of rescue
BG: Аз съм просто друг сърцето нужда от спасяване

EN: Waiting on love's sweet charity
BG: В очакване на любовта на сладки благотворителност

EN: An' I'm gonna hold on
BG: На аз ще държа на

EN: For the rest of my days
BG: За останалата част от моите дни

EN: Cos I know what it means
BG: Защото аз знам какво означава

EN: To walk along the lonely street of dreams
BG: Да ходят по самотен улица на мечтите

EN: An' here I go again on my own
BG: За тук и да отида отново моя собствен

EN: Going down the only road I've ever known
BG: Ще надолу по пътя само съм известен

EN: Like a drifter I was born to walk alone
BG: Като скитник е роден да бъде сам

EN: An' I've made up my mind
BG: Една съм направил до съзнанието ми

EN: I ain't wasting no more time
BG: Аз не губя повече време

EN: But here I go again
BG: Но тук аз отивам пак

EN: Here I go again
BG: Тук аз отивам пак

EN: Here I go again
BG: Тук аз отивам пак

EN: Here I go again
BG: Тук аз отивам пак

EN: Cos I know what it means
BG: Защото аз знам какво означава

EN: To walk along the lonely street of dreams
BG: Да ходят по самотен улица на мечтите

EN: An' here I go again on my own
BG: За тук и да отида отново моя собствен

EN: Going down the only road I've ever known
BG: Ще надолу по пътя само съм известен

EN: Like a drifter I was born to walk alone
BG: Като скитник е роден да бъде сам

EN: An' I've made up my mind
BG: Една съм направил до съзнанието ми

EN: I ain't wasting no more time
BG: Аз не губя повече време

EN: An' here I go again on my own
BG: За тук и да отида отново моя собствен

EN: Going down the only road I've ever known
BG: Ще надолу по пътя само съм известен

EN: Like a drifter I was born to walk alone
BG: Като скитник е роден да бъде сам

EN: Cos I know what it means
BG: CosАз знам какво означава

EN: To walk along the lonely street of dreams
BG: Да ходят по самотен улица на мечтите