Artist: 
Search: 
Westlife - Raise Me Up lyrics (Bulgarian translation). | When i am down and oh my soul so weary
, and troubles come and my heart burdened-be
, then i am...
04:18
video played 1,946 times
added 8 years ago
Reddit

Westlife - Raise Me Up (Bulgarian translation) lyrics

EN: When i am down and oh my soul so weary
BG: Когато съм надолу и о душата ми толкова уморен

EN: and troubles come and my heart burdened-be
BG: и проблеми идват и сърцето ми обременен-се

EN: then i am still and wait here in the silence,
BG: тогава аз все още съм и чакам тук в мълчание,

EN: until you come and sit awhile with me
BG: докато дойде и седне известно време с мен

EN: you raise me up so i can stand on mountains,
BG: Вие ме въздигне така може да устои на планините,

EN: you raise me up to walk on stormy seas,
BG: Вие ме въздигне да ходя по Бурното море,

EN: i am strong when i am on your shoulders,
BG: Аз съм силен, когато съм на раменете си,

EN: you raise me up to more than i can be
BG: ме повиши до повече отколкото могат да бъдат

EN: (Instrumental Music)
BG: (Инструментална музика)

EN: you raise me up so i can stand on mountains,
BG: Вие ме въздигне така може да устои на планините,

EN: you raise me up to walk on stormy seas,
BG: Вие ме въздигне да ходя по Бурното море,

EN: i am strong when i am on your shoulders,
BG: Аз съм силен, когато съм на раменете си,

EN: you raise me up to more than i can be
BG: ме повиши до повече отколкото могат да бъдат

EN: (music dies then)
BG: (музика умира след това)

EN: you raise me up so i can stand on mountains,
BG: Вие ме въздигне така може да устои на планините,

EN: you raise me up to walk on stormy seas,
BG: Вие ме въздигне да ходя по Бурното море,

EN: i am strong when i am on your shoulders,
BG: Аз съм силен, когато съм на раменете си,

EN: you raise me up to more than i can be
BG: ме повиши до повече отколкото могат да бъдат

EN: you raise me up so i can stand on mountains,
BG: Вие ме въздигне така може да устои на планините,

EN: you raise me up to walk on stormy seas,
BG: Вие ме въздигне да ходя по Бурното море,

EN: i am strong when i am on your shoulders,
BG: Аз съм силен, когато съм на раменете си,

EN: you raise me up to more than i can be
BG: ме повиши до повече отколкото могат да бъдат

EN: you raise me up to more than i can be.
BG: ме повиши до повече, отколкото мога да бъда.