Artist: 
Search: 
Westlife - Obvious (Extended Version) lyrics (Bulgarian translation). | Shane:
, Yeah, ooooh...
, We started as friends
, But something happened inside me
, Now I'm reading...
04:04
video played 330 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Westlife - Obvious (Extended Version) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Shane:
BG: Адриен:

EN: Yeah, ooooh...
BG: да, Оооох...

EN: We started as friends
BG: Ние започнахме като приятели

EN: But something happened inside me
BG: Но нещо се случи вътре в мен

EN: Now I'm reading into everything
BG: Сега аз съм четене във всичко

EN: But there's no sign you hear the lightning, baby
BG: Но няма никакви признаци, чувате мълния, бебе

EN: You don't ever notice me turning on my charm
BG: Никога не забелязваш ме включите моя чар

EN: Or wonder why I'm always where you are
BG: Или се чудя, защо аз съм винаги, където и да сте

EN: Shane (Westlife):
BG: Шейн (Westlife):

EN: I've made it obvious
BG: Аз съм го прави очевидно

EN: Done everything but sing it
BG: P.p. от do всичко но тя пее

EN: (I've crushed on you so long, but on and on you get me wrong)
BG: (Аз съм смазан от вас толкова дълго време, но и ти ме разбирайте погрешно)

EN: I'm not so good with words
BG: Аз не съм толкова добра с думи

EN: And since you never notice
BG: И тъй като никога не забележите

EN: The way that we belong
BG: Начинът, по който принадлежим

EN: I'll say it in a love song
BG: Аз ще го кажа в любовна песен

EN: Bryan (Westlife):
BG: Брайън (Westlife):

EN: I've heard you talk about
BG: Съм чувал да говорят за

EN: (Heard you talk about)
BG: (Чух говорите за)

EN: How you want someone just like me (Bryan echo: just like me)
BG: Как искате някой като мен (Брайън ехо: като мен)

EN: But everytime I ask you out
BG: Но всеки път ви, моля

EN: (Time I ask you out)
BG: (Време, моля ви)

EN: We never move pass friendly, no no
BG: Ние никога не се движат проход приятелски, не не

EN: And you don't ever notice how I stare when we're alone
BG: И никога не забелязваш как гледат когато сме сами

EN: Or wonder why I keep you on the phone
BG: Или се чудя, защо аз да ви по телефона

EN: Shane (Westlife):
BG: Шейн (Westlife):

EN: I've made it obvious
BG: Аз съм го прави очевидно

EN: Done everything but sing it
BG: P.p. от do всичко но тя пее

EN: (I've crushed on you so long but on and on you get me wrong)
BG: (Аз съм смазан от вас толкова дълго време, но и ти ме разбирайте погрешно)

EN: I'm not so good with words
BG: Аз не съм толкова добра с думи

EN: And since you never notice
BG: И тъй като никога не забележите

EN: The way that we belong
BG: Начинът, по който принадлежим

EN: I'll say it in a love song
BG: Аз ще го кажа в любовна песен

EN: Yeah...
BG: Да...

EN: Mark:
BG: Марк:

EN: You are my very first thought in the morning
BG: Вие сте ми най-първата мисъл на сутринта

EN: Shane:
BG: Адриен:

EN: And my last at nightfall
BG: И последният ми в нощта

EN: Mark:
BG: Марк:

EN: You are the love that came without warning
BG: Вие сте любовта, която идва без предупреждение

EN: Mark & Shane:
BG: Марк & Шейн:

EN: I need you, I want you to know
BG: Имам нужда от теб, аз искам да знам

EN: Shane (Westlife):
BG: Шейн (Westlife):

EN: I've made it obvious
BG: Аз съм го прави очевидно

EN: So finally I'll sing it
BG: Така че накрая ще пея

EN: (I've crushed on you so long)
BG: (Аз съмнатрошен на вас толкова дълго)

EN: I'm not so good with words
BG: Аз не съм толкова добра с думи

EN: And since you never notice
BG: И тъй като никога не забележите

EN: The way that we belong
BG: Начинът, по който принадлежим

EN: I'll say it in a love song
BG: Аз ще го кажа в любовна песен

EN: Westlife:
BG: Westlife:

EN: And sing it until the day you're holding me
BG: И то пеят до деня, в който държите ме

EN: I've wanted you so long but on and on you get me wrong
BG: Съм искал вие толкова дълго време, но и ти ме разбирайте погрешно

EN: I more then adore you but since you never seem to see
BG: Аз още тогава ви обожавам, но тъй като никога не изглежда да видите

EN: Shane:
BG: Адриен:

EN: But you never seem to see
BG: Но никога не изглежда да видите

EN: I'll say it in this love song
BG: Аз ще кажа, че в тази любовна песен