Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - White & Nerdy lyrics (Bulgarian translation). | They see me mowin'
, My front lawn
, I know they're all thinking
, I'm so White N' nerdy
, 
, Think...
02:57
video played 2,983 times
added 9 years ago
Reddit

Weird Al Yankovic - White & Nerdy (Bulgarian translation) lyrics

EN: They see me mowin'
BG: Те ме види mowin'

EN: My front lawn
BG: Моят поляната отпред

EN: I know they're all thinking
BG: Знам, че всички те са мислене

EN: I'm so White N' nerdy
BG: Аз съм толкова Бяла N 'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Can't you see I'm white n' nerdy
BG: Не виждаш ли, аз съм бял н'изперкал

EN: Look at me I'm white n' nerdy!
BG: Погледни ме аз съм бял н'изперкал!

EN: I wanna roll with-
BG: Искам да руло с-

EN: The gangsters
BG: В гангстери

EN: But so far they all think
BG: Но засега всички те мислят

EN: I'm too white n' nerdy
BG: Аз съм твърде бели н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: I'm just too white n' nerdy
BG: Аз съм просто твърде бели н'изперкал

EN: Really, really white n' nerdy
BG: Много, много бели н'изперкал

EN: First in my class here at M.I.T.
BG: Първи в класа си тук в Масачузетския технологичен институт

EN: Got skills, I'm a Champion of DND
BG: Имаш умения, аз съм шампион на ДНД

EN: MC Escher that's my favorite MC
BG: М. К. Ешер това е любимата ми MC

EN: Keep your 40
BG: Дръж си 40

EN: I'll just have an Earl Grey tea
BG: Аз ще взема само един чай Ърл Грей

EN: My rims never spin to the contrary
BG: Моите джанти никога въртене на противното

EN: You'll find they're quite stationary
BG: Ще откриете, че сме съвсем неподвижни

EN: All of my action figures are cherry
BG: Всичките ми действия цифри са череша

EN: Steven Hawkings in my library
BG: Стивън Hawkings в моята библиотека

EN: My MySpace page is all totally pimped out
BG: Моят MySpace страница е всичко, напълно pimped на

EN: I got people begging for my top 8 spaces
BG: Имам хора просят за моя Топ 8 места

EN: Yo I know Pi to a thousand places
BG: Йо знам Pi на хиляда места

EN: Ain't got no grills but I still wear braces
BG: Не е ли не скари, но аз все още носят скоби

EN: I order all of my sandwiches with mayonnaise
BG: Аз за всичките си сандвичи с майонеза

EN: I'm a whiz at minesweeper I can play for days
BG: Аз съм факир в миночистач мога да играя в продължение на дни

EN: Once you see my sweet moves you're gonna stay amazed,
BG: След като видя сладко се движи сте да остана изумен,

EN: my fingers movin' so fast I'll set the place ablaze
BG: пръстите ми танцуват толкова бързо, че ще настроите пламнал място

EN: There's no killer app I haven't run
BG: Не е убиец ап аз не тичам

EN: At Pascal, well, I'm number 1
BG: В Pascal, добре, аз съм номер 1

EN: Do vector calculus just for fun
BG: Да вектор смятане само за забавление

EN: I ain't got a gat but I gotta soldering gun
BG: Аз не се имам отиде, но аз трябва запояване пистолет

EN: Happy days is my favourite theme song
BG: Честит ден е моята любима песен тема

EN: I can sure kick your butt in a game of ping pong
BG: Мога да ти сритам задника сигурен в игра на пинг-понг

EN: I'll ace any trivia quiz you bring on
BG: Ще ас всички любопитни факти викторина ви отведе на

EN: I'm fluent in Java Script as well as Klingon
BG: Аз съм перфектен Java Script, както и Клингон

EN: Here's the part I sing on
BG: Ето и част пея на

EN: They see me roll on, my Segway!
BG: Те виждат мен обувам, моят Segway!

EN: I know in my heart they think I'm
BG: Знам, че в сърцето си, те мислят, че съм

EN: white n' nerdy!
BG: бели н'изперкал!

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Can't you see I'm white n' nerdy
BG: Не виждаш ли, аз съм бял н'изперкал

EN: Look at me I'm white n' nerdy
BG: Погледни ме аз съм бял н'изперкал

EN: I'd like to roll with-
BG: Бих искал да хвърли с-

EN: The gangsters
BG: В гангстери

EN: Although it's apparent I'm too
BG: Въпреки че е видно, че съм твърде

EN: White n' nerdy
BG: Бяла н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: I'm just too white n' nerdy
BG: Аз съм просто твърде бели н'изперкал

EN: How'd I get so white n' nerdy?
BG: How'd да получа толкова бели н'изперкал?

EN: I've been browsing, inspectin'
BG: Аз бях търсят, inspectin'

EN: X-men comics you know I collect 'em
BG: X-Men комикси знаеш, че събират ги

EN: The pens in my pocket
BG: В писалка в джоба си

EN: I must protect 'em
BG: Аз трябва да защитава ги

EN: my ergonomic keyboard never leaves me bored
BG: ми ергономична клавиатура никога не ме оставя скучно

EN: Shopping online for deals on some writable media
BG: Пазаруване онлайн за сделки за някои записваеми носители

EN: I edit Wikipedia
BG: Редактирам Уикипедия

EN: I memorized Holy Grail really well
BG: Аз запомнени Светия Граал наистина добре

EN: I can recite it right now and have you ROTFLOL
BG: Мога да го рецитира в момента и ви ROTFLOL

EN: I got a business doing websites
BG: Имам бизнес прави сайтове

EN: When my friends need some code who do they call?
BG: Когато приятелите ми трябва някакъв код, които правят те наричат?

EN: I do HTML for them all
BG: Прави HTML за всички тях

EN: Even made a homepage for my dog!
BG: Дори направи началната страница за моето куче!

EN: Yo! Got myself a fanny pack
BG: Йо! Имаш себе си хюмнетка

EN: they were having a sale down at the GAP
BG: те са били с продажба надолу към GAP

EN: Spend my nights with a roll of bubble wrap
BG: Прекарайте си нощи с хвърляне на балон обвивам

EN: POP POP! Hope no one sees me gettin' freaky!
BG: Поп Поп! Надявам се никой не ме вижда на път да станат странно!

EN: I'm nerdy in the extreme and whiter than sour creme
BG: Аз съм изперкал до крайна степен и по-бели от вишни крем

EN: I was in AV club and Glee club and even the chess team!
BG: Бях в клуб AV и радост клуб и дори отборът шах!

EN: Only question I ever thought was hard
BG: Единственият въпрос, което някога съм смятала, че е трудно

EN: Was do I like Kirk or do I like Picard?
BG: Беше ми харесва Кърк и аз обичам Пикар?

EN: I spend every weekend
BG: Прекарвам всеки уикенд

EN: at the renaissance fair
BG: в възраждане справедлива

EN: I got my name on my under wear!
BG: Взех си име под мое нося!

EN: They see me strollin'
BG: Те ме види strollin'

EN: They laughin'
BG: Те laughin'

EN: And rollin' their eyes 'cause
BG: И Rollin причина'очи"

EN: I'm so white n' nerdy
BG: Аз съм толкова бели н'изперкал

EN: Just because I'm white n' nerdy
BG: Това, че аз съм бял н'изперкал

EN: Just because I'm white n' nerdy
BG: Това, че аз съм бял н'изперкал

EN: All because I'm white n' nerdy
BG: Всички, защото аз съм бял н'изперкал

EN: Holy cow I'm white n' nerdy
BG: Свещената крава съм бял н'изперкал

EN: I wanna bowl with-
BG: Искам да купа с-

EN: the gangsters
BG: мутрите

EN: but oh well it's obvious I'm
BG: О добре, но е очевидно, аз съм

EN: white n' nerdy
BG: бели н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: Think I'm just too white n' nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бял н'изперкал

EN: I'm just too white n' nerdy
BG: Аз съм просто твърде бели н'изперкал

EN: Look at me I'm white n' nerdy!
BG: Погледни ме аз съм бял н'изперкал!