Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - White And Nerdy (Behind The Scenes) lyrics (Bulgarian translation). | They see me mowin' my front lawn
, I know they're all thinkin' I'm so
, White and nerdy
, 
, Think...
07:23
video played 1,026 times
added 9 years ago
by XTCMan
Reddit

Weird Al Yankovic - White And Nerdy (Behind The Scenes) (Bulgarian translation) lyrics

EN: They see me mowin' my front lawn
BG: Те виждат мен mowin'ми поляната отпред

EN: I know they're all thinkin' I'm so
BG: Знам, че всички те са мисля, че съм

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Can't you see I'm white and nerdy
BG: Не виждаш ли, аз съм бял и изперкал

EN: Look at me I'm white and nerdy
BG: Погледни ме аз съм бял и изперкал

EN: I wanna roll with the gangstas
BG: Искам да хвърли с гангстери

EN: But so far they all think I'm too
BG: Но засега всички те мислят, че съм твърде

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: I'm just too white and nerdy
BG: Аз съм прекалено бяла и изперкал

EN: Really, really white and nerdy
BG: Много, много бяло и изперкал

EN: First in my class here at MIT
BG: Първи в класа си тук в Масачузетския технологичен институт

EN: Got skills, I'm a champion at D&D
BG: Имаш умения, аз съм шампион на D & D

EN: M.C. Escher, that's my favorite M.C.
BG: М. К. Ешер, това е любимата ми MC

EN: Keep your 40, I'll just have an Earl Grey tea
BG: Дръж си 40, аз просто ще имат чай Ърл Грей

EN: My rims never spin, to the contrary
BG: Моите джанти никога не предат, в противен

EN: You'll find that they're quite stationary
BG: Ще откриете, че те са съвсем неподвижни

EN: All of my action figures are Cherry
BG: Всичките ми действия цифри са Cherry

EN: Stephen Hawking's in my library
BG: Стивън Хокинг е в моята библиотека

EN: My MySpace page is all totally pimped out
BG: Моят MySpace страница е всичко, напълно pimped на

EN: Got people beggin' for my top eight spaces
BG: Имаш ли хора да започнат'на моята топ осем места

EN: Yo, I know pi to a thousand places
BG: Хей, аз знам, пи до хиляда места

EN: Ain't got no grills but I still wear braces
BG: Не е ли не скари, но аз все още носят скоби

EN: I order all of my sandwiches with mayonnaise
BG: Аз за всичките си сандвичи с майонеза

EN: I'm a wiz at Minesweeper, I could play for days
BG: Аз съм магьосник на Minesweeper, мога да играя в продължение на дни

EN: Once you've see my sweet moves, you're gonna stay amazed
BG: След като видя сладко се движи, вие сте да остана изумен

EN: My fingers movin' so fast I'll set the place ablaze
BG: Пръстите ми танцува толкова бързо, че ще настроите пламнал място

EN: There's no killer app I haven't run (run)
BG: Няма по-ап убиец не съм план (план)

EN: At Pascal, well I'm number one (one)
BG: В Pascal, ами аз съм номер едно (един)

EN: Do vector calculus just for fun
BG: Да вектор смятане само за забавление

EN: I ain't got a gat, but I got a soldering gun (what?)
BG: Аз не се имам отиде, но аз имам пистолет за запояване (какво?)

EN: Happy Days is my favorite theme song
BG: Happy Days е любимата ми песен тема

EN: I could sure kick your butt in a game of ping pong
BG: Мога да ти сритам задника сигурен в игра на пинг-понг

EN: I'll ace any trivia quiz you bring on
BG: Ще ас всички любопитни факти викторина ви отведе на

EN: I'm fluent in JavaScript as well as Klingon
BG: Аз съм перфектен JavaScript, както и Клингон

EN: Here's the part I sing on...
BG: Ето и част пея на ...

EN: You see me roll on my segway I know in my heart they think I'm
BG: Виждате ме преобръщане на моята Segway знам в сърцето си те мислят, че съм

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Can't you see I'm white and nerdy
BG: Не виждаш ли, аз съм бял и изперкал

EN: Look at me I'm white and nerdy
BG: Погледни ме аз съм бял и изперкал

EN: I'd like to roll with the gangstas
BG: Бих искал да хвърли с гангстери

EN: Although it's apparent I'm too
BG: Въпреки че е видно, че съм твърде

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: I'm just too white and nerdy
BG: Аз съм прекалено бяла и изперкал

EN: How'd I get so white and nerdy
BG: How'd толкова се бели и изперкал

EN: I been browsin', inspectin' X-Men comics
BG: Съм бил browsin', inspectin" X-Men комикси

EN: You know I collect 'em
BG: Знаеш, че събират ги

EN: The pens in my pocket, I must protect them
BG: В писалка в джоба си, аз трябва да ги защити

EN: My ergonomic keyboard never leaves me bored
BG: Моят ергономична клавиатура никога не ме оставя скучно

EN: Shoppin' online for deals on some writable media
BG: Shoppin'онлайн сделки за някои записваеми носители

EN: I edit Wikipedia
BG: Редактирам Уикипедия

EN: I memorized Holy Grail really well
BG: Аз запомнени Светия Граал наистина добре

EN: I can recite it right now and have you R-O-T-F-L-O-L
BG: Мога да го рецитира в момента и ви ROTFLOL

EN: I got a business doing websites (websites)
BG: Имам бизнес правят уеб сайтове (уеб сайтове)

EN: When my friends need some code, who do they call?
BG: Когато приятелите ми трябва някакъв код, който те нарече?

EN: I do HTML for 'em all
BG: Прави HTML за ги всички

EN: Even made a homepage for my dog, yo
BG: Дори направи началната страница за моето куче, йо

EN: I got myself a fanny pack
BG: Аз самият имам хюмнетка

EN: They were havin' a sale down at The Gap
BG: Те бяха Havin'продажба надолу към Gap

EN: Spend my nights with a roll of bubble wrap
BG: Прекарайте си нощи с хвърляне на балон обвивам

EN: Pop, pop - hope no one sees me gettin' freaky
BG: Поп, поп - Надявам се никой не ме вижда на път да станат странно

EN: I'm nerdy in the extreme
BG: Аз съм изперкал в екстремни

EN: whiter than sour cream
BG: бели от заквасена сметана

EN: I was in AV club and glee club
BG: Бях в клуб AV и клубни радост

EN: And even the chess team
BG: И дори на шах отбор

EN: Only question I ever thought was hard
BG: Единственият въпрос, което някога съм смятала, че е трудно

EN: Was "Do I like Kirk or do I like Picard?"
BG: Беше'Аз обичам Кърк и аз обичам Пикар?"

EN: Spend every weekend at the Renaissance Fair
BG: Прекарайте всеки уикенд в епохата на Възраждането панаир

EN: Got my name on my underwear
BG: Взех си името на моя бельо

EN: They see me strollin', they're laughin'
BG: Те ме види strollin', те са laughin"

EN: And rollin' their eyes cause I'm so
BG: И Rollin'очите им, защото съм така

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Just because I'm white and nerdy
BG: Това, че аз съм бял и изперкал

EN: Just because I'm white and nerdy
BG: Това, че аз съм бял и изперкал

EN: All because I'm white and nerdy
BG: Всички, защото аз съм бял и изперкал

EN: Holy cow, I'm white and nerdy
BG: Свещената крава, аз съм бял и изперкал

EN: I wanna bowl with the gangstas
BG: Искам да купа с гангстери

EN: But oh well, it's obvious I'm
BG: Но О, ами, това е очевидно, аз съм

EN: White and nerdy
BG: Бели и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: Think I'm just too white and nerdy
BG: Мисля, че съм прекалено бяла и изперкал

EN: I'm just too white and nerdy
BG: Аз съм прекалено бяла и изперкал

EN: Look at me I'm white and nerdy
BG: Погледни ме аз съм бял и изперкал