Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana lyrics (Bulgarian translation). | What is this song all about?
, Can't figure any lyrics out
, How do the words to it go?
, I wish...
03:43
video played 1,408 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana (Bulgarian translation) lyrics

EN: What is this song all about?
BG: Каква е тази песен за всички?

EN: Can't figure any lyrics out
BG: Не мога да разбера някакви текстове

EN: How do the words to it go?
BG: Как думите към него да отида?

EN: I wish you'd tell me, I don't know
BG: Пожелавам ви ще ми каже, аз не знам

EN: Don't know, don't know, don't know, ooh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Don't know, don't know, don't know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Now I'm mumblin' and I'm screamin'
BG: Сега аз съм mumblin' и аз съм крещи

EN: And I don't know what I'm singin'
BG: И аз не знам какво съм Пей

EN: Crank the volume, ears are bleedin'
BG: Манивела обема, ушите са кръвотечение '

EN: I still don't know what I'm singin'
BG: Аз все още не знам какво съм Пей

EN: We're so loud and incoherent
BG: Ние сме толкова силен и непоследователна

EN: Boy, this oughta bug your parents
BG: Момче това би трябвало бъг родителите си

EN: Yeah!
BG: Да!

EN: *belch*
BG: * бълвам *

EN: hing!
BG: Hing!

EN: It's unintelligible
BG: Това е неразбираем

EN: I just can't get it through my skull
BG: Аз просто не мога да го чрез моя череп

EN: It's hard to bargle nawdle zouss
BG: Трудно е да се bargle nawdle zouss

EN: with all these marbles in my mouth
BG: с всички тези топчета в устата ми

EN: Don't know, don't know, don't know, ooh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Don't know, don't know, don't know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Well, we don't sound like Madonna
BG: Ами ние не звучат като Мадона

EN: Here we are now, we're Nirvana
BG: Ние сме тук сега, ние сме Нирвана

EN: Sing distinctly? We don't wanna
BG: Пеят ясно? Ние не искаме да

EN: Buy our album, we're Nirvana
BG: Купи ни албум, ние сме Нирвана

EN: A garage band from Seattle
BG: Гараж лента от Сиатъл

EN: Well it sure beats raisin' cattle
BG: Ами със сигурност бие raisin' говеда

EN: Yeah!
BG: Да!

EN: moo..
BG: Moo...

EN: baa...
BG: БАА...

EN: And I forgot the next verse
BG: И аз забравих следващия стих

EN: Oh well, I guess it pays to rehearse
BG: О добре, предполагам, че си струва да репетират

EN: The lyric sheet's so hard to find
BG: Lyric лист е толкова трудно да се намери

EN: What are the words, oh nevermind
BG: Какви са думите, о няма значение

EN: Don't know, don't know, don't know, ooh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Don't know, don't know, don't know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Well, I'm yellin' and we're playin'
BG: Ами аз съм yellin' и ние сме свиря

EN: But I don't know what I'm sayin'
BG: Но аз не знам какво искам да кажа "

EN: What's the message I'm conveyin'?
BG: Какво е посланието, аз съм conveyin'?

EN: Can you tell me what I'm sayin'?
BG: Може ли да ми кажете какво съм аз казвам "?

EN: So have you got some idea?
BG: Така че имате ли някаква идея?

EN: Didn't think so
BG: Не мисля така

EN: Well, I'll see ya
BG: Ами ще видим

EN: Sayonara, sayonawa
BG: Sayonara sayonawa

EN: Ayonawa, hodinawa
BG: Ayonawa,hodinawa

EN: Odinaya, yodinaya
BG: Odinaya, yodinaya

EN: Yaddayadda, yaaahyaaah
BG: Yaddayadda, yaaahyaaah

EN: Ayiyaaaaaah!
BG: Ayiyaaaaaah!