Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana lyrics (Bulgarian translation). | What is this song all about?
, Cant figure any lyrics out
, How do the words to it go?
, I wish youd...
03:43
video played 918 times
added 8 years ago
Reddit

Weird Al Yankovic - Smells Like Nirvana (Bulgarian translation) lyrics

EN: What is this song all about?
BG: Каква е тази песен за всички?

EN: Cant figure any lyrics out
BG: Не мога да разбера някакви текстове

EN: How do the words to it go?
BG: Как думите към него да отида?

EN: I wish youd tell me, I dont know
BG: Пожелавам youd Кажи ми, не знам

EN: Dont know, dont know, dont know, oh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Dont know, dont know, dont know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Now Im mumblin and Im screamin
BG: Сега Im mumblin и Im крещи

EN: And I dont know what Im singin
BG: И аз не знам какво Im много

EN: Crank the volume, ears are bleedin
BG: Манивела обема, ушите са bleedin

EN: I still dont know what Im singin
BG: Аз все още не знам какво Im много

EN: Were so loud and incoherent
BG: Бяха толкова силни и непоследователна

EN: Boy, this oughta bug your parents
BG: Момче това би трябвало бъг родителите си

EN: Yeah
BG: Да

EN: Its unintel-ligible
BG: Му unintel-ligible

EN: I just cant get it through my skull
BG: Аз просто не мога да го чрез моя череп

EN: Its hard to bargle nawdle zouss(? )
BG: Трудно е да bargle nawdle zouss (?)

EN: With all these marbles in my mouth
BG: С всички тези топчета в устата ми

EN: Dont know, dont know, dont know, oh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Dont know, dont know, dont know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Well, we dont sound like madonna
BG: Ами ние не звучат като Мадона

EN: Here we are now, were nirvana
BG: Ние сме тук сега, са Нирвана

EN: Sing distinctly? we dont wanna
BG: Пеят ясно? Ние не искаме да

EN: Buy our album, were nirvana
BG: Купи ни албум, са Нирвана

EN: A garage band from seattle
BG: Гараж лента от Сиатъл

EN: Well, it sure beats raising cattle
BG: Е със сигурност бие повишаване говеда

EN: Yeah
BG: Да

EN: And I forgot the next verse
BG: И аз забравих следващия стих

EN: Oh well, I guess it pays to rehearse
BG: О добре, предполагам, че си струва да репетират

EN: The lyric sheets so hard to find
BG: Лиричен листове, толкова трудно да се намери

EN: What are the words? oh, nevermind
BG: Какви са думите? о няма значение

EN: Dont know, dont know, dont know, oh no
BG: Не знам, не знам, не знам, о не

EN: Dont know, dont know, dont know...
BG: Не знам, не знам, не знам...

EN: Well, Im yellin and were playin
BG: Добре, Im Йелин и са били свири

EN: But I dont know what Im sayin
BG: Но аз не знам какво Im поговорка

EN: Whats the message Im conveyin?
BG: Какво съобщение Im conveyin?

EN: Can you tell me what Im sayin?
BG: Може ли да ми кажете какъв Im поговорка?

EN: So have you got some idea?
BG: Така че имате ли някаква идея?

EN: Didnt think so -- well, Ill see ya
BG: Не мисля така--добре, зле ще се видим

EN: Sayonara, sayonara
BG: Sayonara sayonara

EN: Ayonawa, odinawa
BG: Ayonawa, odinawa

EN: Odinaya, yodinaya
BG: Odinaya, yodinaya

EN: Yaddayadda, yaaahyaaah
BG: Yaddayadda, yaaahyaaah

EN: Ayaaaaaah!
BG: Ayaaaaaah!