Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - It's All About The Pentiums lyrics (Bulgarian translation). | It's all about the Pentiums, baby
, Uhh, uh-huh, yeah
, Uhh, uh-huh, yeah
, It's all about the...
03:34
video played 341 times
added 9 years ago
Reddit

Weird Al Yankovic - It's All About The Pentiums (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's all about the Pentiums, baby
BG: Всичко е въпрос на Pentiums, мила

EN: Uhh, uh-huh, yeah
BG: Охх, ъ-ъ-ха, да

EN: Uhh, uh-huh, yeah
BG: Охх, ъ-ъ-ха, да

EN: It's all about the Pentiums, baby
BG: Всичко е въпрос на Pentiums, мила

EN: It's all about the Pentiums, baby
BG: Всичко е въпрос на Pentiums, мила

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: Yeah
BG: Да

EN: What y'all wanna do?
BG: Това, което всички вие искате да направите?

EN: Wanna be hackers? Code crackers? Slackers
BG: Искате ли да бъдете хакери? Код бисквити? Slackers

EN: Wastin' time with all the chatroom yakkers?
BG: Губя'времето с всички чат yakkers?

EN: 9 to 5, chillin' at Hewlett Packard?
BG: 9-5, Chillin'в" Хюлет Пакард'?

EN: Workin' at a desk with a dumb little placard?
BG: Работя на бюрото си с тъп малко табела?

EN: Yeah, payin' the bills with my mad programming skills
BG: Да, payin'на сметките с моя луд умения програмиране

EN: Defraggin' my hard drive for thrills
BG: Defraggin'моя твърд диск за тръпката

EN: I got me a hundred gigabytes of RAM
BG: Аз ме сто гигабайта оперативна памет

EN: I never feed trolls and I don't read spam
BG: Никога не съм фуражи тролове и аз не чета спам

EN: Installed a T1 line in my house
BG: Инсталирана Т1 ред в къщата си

EN: Always at my PC, double-clickin' on my mizouse
BG: Винаги на моя компютър, двойно-clickin'на моята mizouse

EN: Upgrade my system at least twice a day
BG: Ъпгрейд системата ми най-малко два пъти на ден

EN: I'm strictly plug-and-play, I ain't afraid of Y2K
BG: Аз съм строго Plug-и-играя, аз не се страхува от Y2K

EN: I'm down with Bill Gates, I call him "Money" for short
BG: Аз съм съгласна с Бил Гейтс, аз го наричат'Пари" за кратко

EN: I phone him up at home and I make him do my tech support
BG: Аз му телефон у дома и аз да го направя всичко техническа поддръжка

EN: It's all about the Pentiums, what?
BG: Всичко е въпрос на Pentiums, какво?

EN: You've gotta be the dumbest newbie I've ever seen
BG: Ти трябва да си най-глупавият начинаещ, който съм виждал

EN: You've got white-out all over your screen
BG: Трябва бяла прилага в цяла екрана

EN: You think your Commodore 64 is really neato
BG: Мислиш, че си Commodore 64 е наистина neato

EN: What kinda chip you got in there, a Dorito?
BG: Какво доста чип ли в там, Dorito?

EN: You're usin' a 286? Don't make me laugh
BG: Ти си usin'а 286? Не ме карай да се смея

EN: Your Windows boots up in what, a day and a half?
BG: Вашият Windows ботуши в това, което, ден и половина?

EN: You could back up your whole hard drive on a floppy diskette
BG: Можете да архивирате целия твърд диск, на флопи дискета

EN: You're the biggest joke on the Internet
BG: Ти си най-голямата шега в интернет

EN: Your database is a disaster
BG: Вашата база данни е катастрофа

EN: You're waxin' your modem, tryin' to make it go faster
BG: Ти си waxin'модема, се опитвам да го движите по-бързо

EN: Hey fella, I bet you're still livin' in your parents' cellar
BG: Хей приятел, Обзалагам се, че все още живея в родителите си изба

EN: Downloadin' pictures of Sarah Michelle Gellar
BG: Downloadin'снимки на Сара Мишел Гелар

EN: And postin' "Me too!" like some brain-dead AOL-er
BG: И postin'Аз също!" като някои мозъчно-мъртвите AOL-Ир

EN: I should do the world a favor and cap you like Old Yeller
BG: Аз трябва да направи света по-полза и вие като стара шапка Yeller

EN: You're just about as useless as jpegs to Hellen Keller
BG: Ти си просто за толкова безполезно, колкото да Хелън Келър JPEG снимки

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: Now, what y'all wanna do?
BG: Сега, това, което всички вие искате да направите?

EN: Wanna be hackers? Code crackers? Slackers
BG: Искате ли да бъдете хакери? Код бисквити? Slackers

EN: Wastin' time with all the chatroom yakkers?
BG: Губя'времето с всички чат yakkers?

EN: 9 to 5, chillin' at Hewlett Packard?
BG: 9-5, Chillin'в" Хюлет Пакард'?

EN: Uh, uh, loggin' in now
BG: Ъ-ъ, ъ-ъ, Обратно в момента

EN: Wanna run wit my crew, hah?
BG: Искате ли да тече остроумие си екипаж, хааа?

EN: Rule cyberspace and crunch numbers like I do?
BG: Член киберпространството и криза номера като мен?

EN: They call me the king of the spreadsheets
BG: Наричат ме царя на електронни таблици

EN: Got 'em printed out on my bedsheets
BG: Имаш ли ги отпечатва на моя спални чаршафи

EN: My new computer's got the clocks, it rocks
BG: Моят нов компютър имам часовник, то скали

EN: But it was obsolete before I opened the box
BG: Но това беше актуално, преди да отвори кутията

EN: You say you've had your desktop for over a week?
BG: Ти каза, че съм имал вашия работен плот в продължение на една седмица?

EN: Throw that junk away, man, it's an antique
BG: Хвърли този боклук далеч, човече, това е античен

EN: Your laptop is a month old? Well that's great
BG: Лаптопът е един месец? Ами това е страхотно

EN: If you could use a nice, heavy paperweight
BG: Ако можете да използвате хубава, тежки преспапие

EN: My digital media is write-protected
BG: Моята цифрова медия е защитена от запис

EN: Every file inspected, no viruses detected
BG: Всеки файл проверка, без вируси открити

EN: I beta tested every operation system
BG: Аз бета изследва всяка операционна система

EN: Gave props to some, and others? I dissed 'em
BG: Дадох подпори за някои, а други? Аз обижда ги

EN: While your computer's crashin', mine's multitaskin'
BG: Въпреки че на компютъра ви crashin', мината multitaskin"

EN: It does all my work without me even askin'
BG: Той прави цялата ми работа, без да ме питат дори'

EN: Got a flat-screen monitor forty inches wide wide
BG: Имаш ли плосък екран наблюдава четиредесетинча широк широк

EN: I believe that your says "Etch-A-Sketch" on the side
BG: Аз вярвам, че си казва:'Коректор-A-скица" от страна на

EN: In a 32-bit world, you're a 2-bit user
BG: В 32-битов свят, ти си на 2-битов потребител

EN: You've got your own newsgroup, "alt.total-loser"
BG: Ти имаш своя собствена дискусионна група'alt.total-губещ"

EN: Your motherboard melts when you try to send a fax
BG: Вашият дънната платка се топи, когато се опитвате да изпратите факс

EN: Where'd you get your CPU, in a box of Cracker Jacks?
BG: Къде да си процесор, в кутия с Cracker крикове?

EN: Play me online? Well, you know that I'll beat you
BG: Възпроизвеждане ми онлайн? Ами, нали знаеш, че аз ще те победя

EN: If I ever meet you I'll control-alt-delete you
BG: Ако някога се срещнем ще управление-Alt-изтриете

EN: What? What? What? What? What?
BG: Какво? Какво? Какво? Какво? Какво?

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: It's all about the Pentiums! (It's all about the Pentiums, baby)
BG: Всичко е въпрос на Pentiums! (Това е всичко за Pentiums, скъпа)

EN: Now, what y'all wanna do?
BG: Сега, това, което всички вие искате да направите?

EN: Wanna be hackers? Code crackers? Slackers
BG: Искате ли да бъдете хакери? Код бисквити? Slackers

EN: Wastin' time with all the chatroom yakkers?
BG: Губя'времето с всички чат yakkers?

EN: 9 to 5, chillin' at Hewlett Packard?
BG: 9-5, Chillin'в" Хюлет Пакард'?

EN: What??
BG: Какво?