Artist: 
Search: 
Weird Al Yankovic - Hooked On Polkas lyrics (Bulgarian translation). | [12th Street Rag/Euday L. Bowman]
, You're takin' to me good,
, Just like you know you should.
, You...
03:48
video played 3,878 times
added 8 years ago
Reddit

Weird Al Yankovic - Hooked On Polkas (Bulgarian translation) lyrics

EN: [12th Street Rag/Euday L. Bowman]
BG: [12 парцал Street / Euday Л. Bowman]

EN: You're takin' to me good,
BG: Вие сте оо, за мен добре,

EN: Just like you know you should.
BG: Както знаете, че трябва.

EN: You get me on my knees,
BG: Вие ме на колене,

EN: Please, baby, please.
BG: Моля те, скъпа, моля те.

EN: [State of Shock/The Jacksons,Mick Jagger]
BG: [Състояние на шок / The Jacksons, Мик Джагър]

EN: She looks so great, everytime I see her face.
BG: Тя изглежда толкова голям, всеки път когато я видя лицето.

EN: She put me in a state (ooh, state of shock)
BG: Тя ме постави в състояние (о, състояние на шок)

EN: [Sharp Dressed Man/ZZ Top]
BG: [Sharp Dressed Man / ZZ Top]

EN: Top coat. Top hat.
BG: Топ лак. Най-шапка.

EN: I don't worry, 'cause my wallet's fat.
BG: Не се притеснявам, защото мазнините портфейла си на.

EN: Black shades. White glove.
BG: Черно нюанси. Бялата ръкавица.

EN: Lookin' sharp. Lookin' for love.
BG: Гледам остри. Гледам за любов.

EN: They come a-runnin' just as fast as they can,
BG: Те идват един-бяга толкова бързо, тъй като те могат,

EN: 'Cause every girl's crazy 'bout a sharp-dressed man, hey!
BG: Защото всяко момиче е луд'мач с остър облечен мъж, хей!

EN: Whoo! Ah ha!
BG: Ууу! А ха!

EN: [What's Love Got To Do With It?/Tina Turner]
BG: [Какво е любовта трябва да направиш с него? / Тина Търнър]

EN: Oh, what's love, got to do, got to do with it?
BG: О, какво е любов, трябва да направиш, трябва да направиш с него?

EN: What's love but a second-hand emotion?
BG: Какво е любов, а втора употреба, емоции?

EN: What's love got to do, got to do with it?
BG: Какво е любовта трябва да направиш, трябва да направиш с него?

EN: Who needs a heart, when a heart can be broken?
BG: Кой се нуждае от сърцето, когато сърцето могат да бъдат разделени?

EN: [Method Of Modern Love/Hall & Oates]
BG: [Метод на Modern Love / Хол и Оутс]

EN: M E T H O D O F L O V E,
BG: METHODOFLOVE,

EN: It's the method of modern love.
BG: Това е метод на съвременната любов.

EN: [Owner Of A Lonely Heart/Yes]
BG: [Собственик на самотни сърца / Да]

EN: Owner of a lonely heart.
BG: Собственик на самотни сърца.

EN: Owner of a lonely heart,
BG: Собственик на самотни сърца,

EN: Much better than the
BG: Много по-добре от

EN: Owner of a broken heart.
BG: Собственик на разбити сърца.

EN: Owner of a lonely heart.
BG: Собственик на самотни сърца.

EN: [We're Not Gonna Take It/Twisted Sister]
BG: [Не сме го вземе / Twisted Sister]

EN: We're not gonna take it. No!
BG: Ние'няма да го взема. Не!

EN: We ain't gonna take it.
BG: Ние не'няма да го вземе.

EN: We're not gonna take it, any more.
BG: Ние'няма да предприеме всякакви други.

EN: [99 Luftbalons/Nena]
BG: [99 Luftbalons / Nena]

EN: Neun und neunzig luftballons
BG: Neun UND neunzig luftballons

EN: Auf ihrem Weg zum Horizont.
BG: Auf ihrem Weg Zum'Хоризонт".

EN: Denkst du vielleicht Grad an mich.
BG: Denkst дю vielleicht град един Mich.

EN: Dann singe ich ein Lied fur dich.
BG: Dann EIN единната ICH Lied кожа Dich.

EN: [Footloose/Kenny Loggins]
BG: [Footloose / Kenny Loggins]

EN: Now I gotta cut loose. Footloose.
BG: Сега трябва да се измъкнаха. Footloose.

EN: Kick off my Sunday shoes.
BG: Стартиране на обувките в неделя.

EN: Please! Louise! Pull me off-a my knees.
BG: Моля ви! Луис! Извадете ми почти една коленете ми.

EN: Jack! Get back! Come on, before we crack!
BG: Джак! Върни се! Хайде, преди да пляскане!

EN: Loose! You're blues. Ev'ry body cut footloose!
BG: Губим! Ти си блус. Ev'ry орган нарязани свободен!

EN: [The Reflex/Duran Duran]
BG: [За Reflex / Дюран Дюран]

EN: So why don't you use it.
BG: Така че защо не я използвате.

EN: Try not to bruise it.
BG: Опитайте се да не го нарани.

EN: Find time, don't lose it.
BG: Намерете време, не го губи.

EN: [Mental Health (Bang Your Head)/Quiet Riot]
BG: [Психично здраве (Bang Your Head) / Quiet Riot]

EN: Bang your head.
BG: Взрив главата си.

EN: Metal health'll drive ya mad.
BG: Метални health'll диск ти луд.

EN: Bang your head.
BG: Взрив главата си.

EN: Metal health'll drive ya mad.
BG: Метални health'll диск ти луд.

EN: [Relax/Frankie Goes To Hollywood]
BG: [Релакс / Франки отива в Холивуд]

EN: Relax, don't do it.
BG: Спокойно, не го правете.

EN: When you wanna go to it.
BG: Когато искате да отидете в него.

EN: Relax, don't do it.
BG: Спокойно, не го правете.

EN: When you wanna come.
BG: Когато искате да дойдат.

EN: Relax, don't do it.
BG: Спокойно, не го правете.

EN: When you wanna sock it to it.
BG: Когато искате да го чорап до него.

EN: Relax, don't do it.
BG: Спокойно, не го правете.

EN: When you wanna come.
BG: Когато искате да дойдат.

EN: When you wanna come.
BG: Когато искате да дойдат.

EN: When you want to come.
BG: Когато искате да дойдат.