Artist: 
Search: 
We Are The Fallen - Bury Me Alive lyrics (Bulgarian translation). | There's no use in crying
, all my tears won't drown my pain
, free me from your sorrow
, i can't...
05:00
video played 1,355 times
added 8 years ago
Reddit

We Are The Fallen - Bury Me Alive (Bulgarian translation) lyrics

EN: There's no use in crying
BG: Няма ползва в плач

EN: all my tears won't drown my pain
BG: сълзите ми няма да се удави моята болка

EN: free me from your sorrow
BG: освободи ме от скръбта ви

EN: i can't grieve you again
BG: не се опечалявай ви отново

EN: I watched you let yourself die
BG: Гледах ви нека сам умра

EN: and now it's too late to save you this time
BG: и сега е твърде късно да ви спаси този път

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: You bury me alive
BG: Ви погребат ме жив

EN: and everybody's gotta breathe
BG: и на всички трябва да дишат

EN: somehow don't leave me, die
BG: някак си не ме остави, умират

EN: too consumed by your own emptiness and lies
BG: твърде погълнат от собствените си празнота и лъжи

EN: All I did was love you
BG: Всичко, което направих е да те обичам

EN: now I hate the nightmare you've become
BG: Сега аз мразя сте стане кошмар

EN: I can't let you fool me
BG: Аз не може да ви позволи да ме глупак

EN: I won't need you again
BG: Аз няма да ви трябва отново

EN: I watched you let yourself die
BG: Гледах ви нека сам умра

EN: and now it's too late to save you this time
BG: и сега е твърде късно да ви спаси този път

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: You bury me alive
BG: Ви погребат ме жив

EN: and everybody's gotta breathe
BG: и на всички трябва да дишат

EN: somehow don't leave me, die
BG: някак си не ме остави, умират

EN: too consumed by your own emptiness and lies
BG: твърде погълнат от собствените си празнота и лъжи

EN: and everybody's gotta breathe
BG: и на всички трябва да дишат

EN: somehow don't leave me, die
BG: някак си не ме остави, умират

EN: too consumed by your own emptiness and lies
BG: твърде погълнат от собствените си празнота и лъжи

EN: Make me feel this love we used to hold
BG: Ме карат да чувствам тази любов, ние използвахме да държи

EN: all I see is black and cold
BG: всичко, което виждам е черен и студен

EN: as I try to pull you down
BG: докато се опитвам да ви дърпа надолу

EN: to the ground, the ground
BG: на земята, земята

EN: and everybody's gotta breathe
BG: и на всички трябва да дишат

EN: somehow don't leave me, die
BG: някак си не ме остави, умират

EN: too consumed by your own emptiness and lies
BG: твърде погълнат от собствените си празнота и лъжи

EN: (you bury me alive)
BG: (ти Бъри ми жив)

EN: and everybody's gotta breathe
BG: и на всички трябва да дишат

EN: somehow don't leave me, die
BG: някак си не ме остави, умират

EN: too consumed by your own emptiness and lies
BG: твърде погълнат от собствените си празнота и лъжи