Artist: 
Search: 
Wavves - Demon To Lean On lyrics (Bulgarian translation). | You and I pace along the grass 
, And think of what we had 
, Ambivalent and young 
, We're probably...
04:12
video played 998 times
added 5 years ago
Reddit

Wavves - Demon To Lean On (Bulgarian translation) lyrics

EN: You and I pace along the grass
BG: Вие и аз темпо по тревата

EN: And think of what we had
BG: И мисля за това, което имахме

EN: Ambivalent and young
BG: Противоречива и млади

EN: We're probably just dumb
BG: Ние сме вероятно просто тъп

EN: The truth is that it hurts
BG: Истината е, че го боли

EN: And what's it really worth?
BG: И какво е това наистина си струва?

EN: No hope and no future
BG: Без надежда и без бъдеще

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: So send me an angel
BG: Така че Изпрати ми Ангел

EN: Or bury me deep where you stand
BG: Или ме дълбоко Бъри, където вие стоите

EN: With demons to lean on
BG: С демоните да се опре на

EN: In the sky, it's never coming back
BG: В небето то е никога не се върна

EN: No hope and no future
BG: Без надежда и без бъдеще

EN: We'll die the same loser
BG: Ние ще умре същата губещ

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: So send me an angel
BG: Така че Изпрати ми Ангел

EN: Or bury me deep where you stand
BG: Или ме дълбоко Бъри, където вие стоите

EN: With demons to lean on
BG: С демоните да се опре на

EN: No, from it all
BG: Не, от всичко

EN: Not at all, at all, at all, at all
BG: Изобщо не, изобщо, на всички, на всички

EN: No, from it all
BG: Не, от всичко

EN: Not at all, at all, at all, at all, at all,
BG: Изобщо не, изобщо, изобщо не, изобщо, на всички,

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: So send me an angel
BG: Така че Изпрати ми Ангел

EN: Or bury me deep where you stand
BG: Или ме дълбоко Бъри, където вие стоите

EN: With demons to lean on
BG: С демоните да се опре на

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: So send me an angel
BG: Така че Изпрати ми Ангел

EN: Or bury me deep where you stand
BG: Или ме дълбоко Бъри, където вие стоите

EN: With demons to lean on
BG: С демоните да се опре на

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: Holding a gun to my head
BG: Държи пистолет в главата ми

EN: With demons to lean on
BG: С демоните да се опре на