Artist: 
Search: 
Wale - Chillin (feat. Lady GaGa) lyrics (Bulgarian translation). | Na Na Na Na... Na Na Na Na... Hey Hey Hey... Goodbyeeeeee... Hey!
, 
, [Lady GaGa:]
, Lookin at,...
03:28
video played 4,921 times
added 9 years ago
Reddit

Wale - Chillin (feat. Lady GaGa) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Na Na Na Na... Na Na Na Na... Hey Hey Hey... Goodbyeeeeee... Hey!
BG: Na Na Na Na ... Na Na Na Na ... Ей Ей Ей ... Goodbyeeeeee ... Хей!

EN: [Lady GaGa:]
BG: [Лейди изкуфял:]

EN: Lookin at, lookin at, lookin at me
BG: Изглеждаш време гледаш бе, гледаш ме

EN: Look at that, look how they lookin at me
BG: Виж това, виж как ме гледаш

EN: Eyes all sticky like honey on bees
BG: Очите на всички лепкави като мед за пчелите

EN: Look at that, look how they lookin at me
BG: Виж това, виж как ме гледаш

EN: [Wale:]
BG: [Белег:]

EN: Yeah DC chillin, PG chillin
BG: Да DC chillin, PG chillin

EN: My name WALE and I came to get It
BG: Името ми белег и дойдох да го

EN: Came to get it, came to get it
BG: Дойде да получите това, дойдоха, за да го

EN: My name Wale
BG: Казвам ръб

EN: [Verse 1: Wale]
BG: [Стих 1: белег]

EN: SHIIIT This how you start of 09
BG: SHIIIT Това как ти началото на 09

EN: Kickin in the door, and I'm everybody problem
BG: Kickin във вратата, а аз съм всеки проблем

EN: Stuntin in some other Jordan Nines
BG: Stuntin в някои други Йордания Nines

EN: I got Phil Knight talkin about "How you got them? "
BG: Имам Фил Найт говорим за'Как ли ги?"

EN: Let's talk about the cars ya'll got
BG: Да поговорим за коли ya'll имам

EN: You say you got alotta whips, well I got a Lot
BG: Казваш, че имаш alotta бичове, и имам много

EN: I got the right to be cocky
BG: Имам право да бъде самонадеян

EN: Get so much cut disc jockeys jock me
BG: Махни толкова рязани диск jockeys атлет мен

EN: You niggas mad that you not me
BG: Ти луд негри, че да не ме

EN: I remain a Giant and your Jeremy Shockey
BG: Аз остане Giant и Джеръми Shockey

EN: And if you ain't heard me properly
BG: И ако ти не чу ме правилно

EN: If you speak garbage, then we no capice
BG: Ако говорите за боклук, тогава ние не capice

EN: DC chillin, PG chillin, floor to the ceilin
BG: DC chillin, PG chillin, ет. до ceilin

EN: Stuntin in my Billion-Air, gear on my
BG: Stuntin в моя милиарда въздух, уреди за моя

EN: Millionaire Frames, that's money on my mind, WALE
BG: Милионер Frames, че парите в моя ум, ръб

EN: [Bridge: Lady GaGa]
BG: [Мост: Лейди изкуфял]

EN: Get em all, get em all, pack it all up
BG: Махни ги, вземи ги всичките, опаковка всичко

EN: Stack up your funds like a million bucks
BG: Стека си средства като един милион долара

EN: Across the pond, they all know us
BG: Навсякъде в езерото, те всички знаем нас

EN: International... Whoaaaa!
BG: Международен ... Whoaaaa!

EN: Driving my car to a foreign place
BG: Шофиране моята кола до чуждестранен място

EN: Lookin at me, now they know my face
BG: Изглеждаш ми се, сега те знаят лицето ми

EN: We want it all now, we got all YESSSS
BG: Искаме всичко сега, имаме всички YESSSS

EN: Look At That, Look at how they lookin at usss
BG: Виж това, виж как те гледам в usss

EN: [Verse 2: Wale]
BG: [Стих 2: белег]

EN: Yea, they keep sayin whale but my name Wal-e
BG: Да, те пазят казвам кит, но името ми Wal-E

EN: Ho's call me "Mr. Never Wear The Same Thang"
BG: Хо на призива ми'г-н Никога Носете Същото Thang"

EN: You redundant, you never ever change
BG: Можете излишно, ти никога не си променя

EN: And I'm the same way, M.I.A.
BG: И аз съм по същия начин, МВР

EN: And me Cool and Dre get high like planes
BG: И мен Cool и Дре получи високо като самолетите

EN: Your man Wale in his own damn lane
BG: Вашият мъж белег в собствената му пука платно

EN: Can't control the box, you are no Mills Lane
BG: Не може да се контролира кутия, ти вече не Милс Лейн

EN: Ain't heard DC since Sardines came
BG: Не е ли чувал DC, тъй като сардини дойде

EN: Ha! And I made ya'll love it
BG: Ха! И аз се ya'll Обичам го

EN: We don't cop plea's, but ya'll don't cop nothin
BG: Ние не ченге довод's, но ya'll не ченге нищо

EN: Police come around don't nobody say nothin
BG: Полицията дойде около никой не казват нищо

EN: And you be with the cops, you niggas is McLovin
BG: А ти да бъде с ченгетата, вие негрите е McLovin

EN: Dark liquor till we busted
BG: Dark за алкохол, докато ние счупения

EN: Till I got a buzz like that nigga Chris Mullen
BG: До Имам бръмча така нига Крис Mullen

EN: District Of Columbia
BG: Област Колумбия

EN: You Bernie Mac funny, we ain't scared of none of ya!
BG: Можете Бърни Мак смешно, ние не се плаши от никой от вас!

EN: [Lady GaGa:]
BG: [Лейди изкуфял:]

EN: Get em all, get em all, pack it all up
BG: Махни ги, вземи ги всичките, опаковка всичко

EN: Stack up your funds like a million bucks
BG: Стека си средства като един милион долара

EN: Across the pond, they all know us
BG: Навсякъде в езерото, те всички знаем нас

EN: International... Whoaaaa!
BG: Международен ... Whoaaaa!

EN: Driving my car to a foreign place
BG: Шофиране моята кола до чуждестранен място

EN: Lookin at me, now they know my face
BG: Изглеждаш ми се, сега те знаят лицето ми

EN: We want it all now, we got all YESSSS
BG: Искаме всичко сега, имаме всички YESSSS

EN: Look At That, Look at how they lookin at usss
BG: Виж това, виж как те гледам в usss

EN: [Wale:]
BG: [Белег:]

EN: Yeah DC chillin, PG chillin
BG: Да DC chillin, PG chillin

EN: My name WALE and I came to get It
BG: Името ми белег и дойдох да го

EN: Came to get it, Came to get It
BG: Дойде, за да я, дойде да го

EN: My name Wale
BG: Казвам ръб

EN: [Verse 3:]
BG: [Стих 3:]

EN: Dre, pick 'em, ah, pick'em, I'll shut em all down
BG: Дре, вдигни го, ах, pick'em, ще затвори всички в определени

EN: Haters in the crowd, if you see 'em point them out
BG: Haters в тълпата, ако виждате ги точка ги изгони

EN: Stacks in my jeans, broads on the scene
BG: Купища в моите джинси, broads на сцената

EN: Folarin be ballin for all ya'll to see
BG: Folarin се ballin за всички ya'll да видите

EN: Ain't I something? The way I'm stuntin
BG: Не е ли нещо? Начинът, по който аз съм stuntin

EN: My material girls give 'em A-Rod moneyyy!
BG: Моите момичета материал дават ги А-Род moneyyy!

EN: LV on my luggage
BG: LV си багажа

EN: Them Bammas goin hate, and I love it, fuck 'em
BG: Тях Bammas става омраза, и аз я обичам, майната им

EN: [Lady GaGa:]
BG: [Лейди изкуфял:]

EN: Lookin at, lookin at, Lookin at me
BG: Изглеждаш време гледаш бе, изглеждаш по мен

EN: Look at that, look how they lookin at me
BG: Виж това, виж как ме гледаш

EN: Eyes all sticky like honey on bees
BG: Очите на всички лепкави като мед за пчелите

EN: Look at that, look how they lookin at me
BG: Виж това, виж как ме гледаш

EN: [Wale:]
BG: [Белег:]

EN: DC chillin, PG chillin
BG: DC chillin, PG chillin

EN: My name WALE and I came to get It
BG: Името ми белег и дойдох да го

EN: Came to get it, came to get It
BG: Дойде, за да я, дойде да го

EN: My name Wale
BG: Казвам ръб