Artist: 
Search: 
W.A.S.P - Babylon's Burning lyrics (Bulgarian translation). | Listen close to hooves you hear
, Are thunders coming dread
, John the Revelator's dream
, Had seen...
04:11
video played 655 times
added 7 years ago
by nick74
Reddit

W.A.S.P - Babylon's Burning (Bulgarian translation) lyrics

EN: Listen close to hooves you hear
BG: Слушайте близо копита, чувате

EN: Are thunders coming dread
BG: Са гръмове следващите ужас

EN: John the Revelator's dream
BG: Джон Откровителят мечта

EN: Had seen a terror vision
BG: Видял терора визия

EN: Of the spirit led
BG: На духа води

EN: With wrath to reign
BG: С гнева на управлението

EN: And with slaves to flame
BG: И с роби на пламък

EN: They kneeled and sealed a kiss
BG: Те коленичи и запечатани целувка

EN: Plagues and pain and fiery rain
BG: Язвите на болка и огнен дъжд

EN: And blaspheme on his lips
BG: И хули по устните си

EN: Babylon's a-burning, Babylon's a-burning
BG: Вавилон-парене, Вавилон на а запис

EN: Six hundred 6, 6 and 7 seals
BG: Шестстотин 6, 6 и 7 уплътнения

EN: A pale rider and his horses sing
BG: Бледа конник и неговите коне пеят

EN: Babylon's a-burning, Babylon's a-burning
BG: Вавилон-парене, Вавилон на а запис

EN: Six hundred 6, 6 the rising beast
BG: Шестстотин 6, 6 нарастващите звяра

EN: Bears the mark of Babylon to be
BG: Носи маркировката на Вавилон да бъде

EN: Arising with the beast a sea of men
BG: Възникнали със звяра море от мъже

EN: A bloody moon of red
BG: Кървава луна на червено

EN: A whore of Babylon to bleed the seed
BG: Курва на Вавилон да кърви семената

EN: And make 'em take the mark upon their heads
BG: И да ги вземе белег върху главите им

EN: They bowed and kneeled a mark to seal
BG: Те се поклониха и коленичи знак за печат

EN: Their souls unto a kiss
BG: Душите им рече целувка

EN: With fire and flames and with
BG: С огън и пламъци и с

EN: Souls to claim
BG: Души да претендират

EN: And rise from the abyss
BG: И ръст от бездната

EN: [Revelation 13]
BG: [Откровение 13]

EN: And I stood upon the sand of the sea
BG: И аз стоях върху пясъка на морето

EN: And saw a beast rise out of the sea
BG: И видях звяр издига от морето

EN: Having ten horns and seven heads
BG: Като десет рога и седем глави

EN: Ten crowns upon his head
BG: Десет корони главата му

EN: Who is like unto the beast?
BG: Кой е като звяр?

EN: Given his mouth great things to speak
BG: Като се има предвид устата си горделиво да говори

EN: If any man has an ear
BG: Ако всеки човек има ухо

EN: Let him hear, let him hear
BG: Да го чуе, нека слуша