Artist: 
Search: 
Vybz Kartel - One Man (feat. Gaza Slim) lyrics (Bulgarian translation). | [Vybz Kartel:]
, Gaza Foreva As one gone a next one born
, Introducing Vanessa Bling... As Gaza Slim...
02:55
video played 1,625 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Vybz Kartel - One Man (feat. Gaza Slim) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Vybz Kartel:]
BG: [Снол Kartel:]

EN: Gaza Foreva As one gone a next one born
BG: Газа Foreva като един отиде следващия един роден

EN: Introducing Vanessa Bling... As Gaza Slim Fi Di Gyal Dem Wa Tell Dem Man Seh
BG: Въвеждане на Ванеса Bling... Като Газа тънък Fi ди Gyal Dem Wa кажа Dem човек Seh

EN: [Gaza Slim:]
BG: [Газа тънък:]

EN: Mi nar go geet weh never, never geet weh
BG: Mi nar отидете Джийт weh никога, никога не Джийт weh

EN: [Chorus: Gaza Slim]
BG: [Припев: Газа тънък]

EN: Mi seh da pussy ya
BG: Mi da путка тя теб

EN: Dedicated to the man weh mi love
BG: Посветен на човек weh mi любов

EN: Baby mi nuh waant no ada man
BG: Бебе mi Нух waant няма ада човек

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man
BG: Един човек

EN: One man mi seh with a big long john mi seh
BG: Един човек ми тя с голям долница mi тя

EN: Every day every night, mi do it good mi do it right (awoh)
BG: Всеки ден, всяка нощ, ми се стори добра ми направи това право (awoh)

EN: Mi Protect My man an protect myself
BG: Mi защитавам My човек Защитете себе си

EN: No boy can laugh afta my boyfriend
BG: Няма момче може да се смее afta приятеля ми

EN: Dem tink seh mi gi weh d pussy easy
BG: DEM Зън тя mi gi weh г путка лесно

EN: Mi laugh afta dem
BG: Mi смях afta dem

EN: Hahaha... mi nuh frighten fi money
BG: Hahaha... mi Нух плашат fi пари

EN: Hahaha... mi nuh frighten fi bling
BG: Hahaha... mi Нух плашат fi bling

EN: Nuh waste u time calling u ago hear di same fucking ting
BG: Нух време на отпадъци u извикващия u преди чуете ди същата шибана Тинг

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Da pussy ya
BG: Путка Da ya

EN: Dedicated to the man weh mi love
BG: Посветен на човек weh mi любов

EN: Baby mi nuh waant anoda man
BG: Бебе mi Нух waant anoda човек

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One Man
BG: Един човек

EN: [Vybz Kartel:]
BG: [Снол Kartel:]

EN: One man she nuh waa more man
BG: Един човек тя Нух waa повече човек

EN: Coulda christian, Rasta coulda mormon
BG: може да съм християнин, Rasta може да съм Мормон

EN: Coulda middle class, rich man, coulda poor man
BG: може да съм средната класа, богат човек, може да съм беден човек

EN: Coulda juviny, young boy coulda old man
BG: може да сте juviny, младо момче да сте стар човек

EN: All when the money strong like hulk hogan
BG: Всички, когато силните парите като Хълк Хоган

EN: Vanessa Bling nuh tek program
BG: Ванеса Bling Нух tek програма

EN: Wha do dem baby
BG: Сза направи dem бебе

EN: [Gaza Slim:]
BG: [Газа тънък:]

EN: Dem tink seh mi gi weh d pussy easy
BG: DEM Зън тя mi gi weh г путка лесно

EN: Mi laugh afta dem
BG: Mi смях afta dem

EN: Haha... mi nuh frighten fi money
BG: Haha... mi Нух плашат fiпари

EN: Haha... mi nuh frighten fi bling
BG: Haha... mi Нух плашат fi bling

EN: Nuh waste u time calling u ago hear di same fucking ting
BG: Нух време на отпадъци u извикващия u преди чуете ди същата шибана Тинг

EN: Da pussy ya
BG: Путка Da ya

EN: Dedicated to the man weh mi love
BG: Посветен на човек weh mi любов

EN: Baby mi nuh waant anoda man
BG: Бебе mi Нух waant anoda човек

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: [Vybz Kartel:]
BG: [Снол Kartel:]

EN: Introducing Vanessa Bling... As Gaza Slim Fi Di Gyal Dem Wa Tell Dem Man Seh
BG: Въвеждане на Ванеса Bling... Като Газа тънък Fi ди Gyal Dem Wa кажа Dem човек Seh

EN: Gaza Slim: mi na go geet weh never, never geet weh Mi seh da pussy ya
BG: Газа Slim: mi na отивам Джийт weh никога, никога не Джийт weh Mi da путка тя теб

EN: Dedicated to the man weh mi love
BG: Посветен на човек weh mi любов

EN: Baby mi nuh waant no ada man
BG: Бебе mi Нух waant няма ада човек

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man to mi pum pum yea
BG: Един човек на МВР Огнян Огнян да

EN: One man
BG: Един човек

EN: One man one man mi seh with a big long john mi seh
BG: Един човек един човек ми тя с голям долница mi тя

EN: Every day every night, mi do it good mi do it right (awoh)
BG: Всеки ден, всяка нощ, ми се стори добра ми направи това право (awoh)

EN: Mi Protect My man an protect myself
BG: Mi защитавам My човек Защитете себе си