Artist: 
Search: 
Vybz Kartel - Independent Girls lyrics (Bulgarian translation). | Tic tac, tic tac, tic tac, boom … 
, Tic tac, tic tac, tic tac… get one shot
, Tic tac, tic tac,...
02:06
video played 564 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Vybz Kartel - Independent Girls (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tic tac, tic tac, tic tac, boom …
BG: Тик так, тик так, тик так, бум...

EN: Tic tac, tic tac, tic tac… get one shot
BG: Тик так, тик так, тик так... получи един изстрел

EN: Tic tac, tic tac, tic tac…don’t stop
BG: Тик так, тик так, тик так... не спират

EN: Tic tac, tic tac, tic tac, independent girls
BG: Тик так, тик так, тик так, независими момичета

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: …my bones
BG: .. .my кости

EN: …… who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: Call you man… plus…get di keys to di house and di Honda
BG: Ви се обади човек... плюс... получи ди ключовете за къщата di и di Хонда

EN: … rush your body…
BG: ... rush тялото си...

EN: And I fool…enough of them…
BG: И аз заблуждава... достатъчно от тях...

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: …my bones
BG: .. .my кости

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: And you tell da bodyguard… bruise
BG: И да ти кажа da бодигард... натъртване

EN: … kicking shoes,
BG: ... рита обувки,

EN: Oh you look so good..
BG: О изглежда толкова добре...

EN: You full of ambition …
BG: Вие с амбиция...

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: …my bones
BG: .. .my кости

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: You full of ambition …
BG: Вие с амбиция...

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: …my bones
BG: .. .my кости

EN: … who get the phones…
BG: ..., се телефони...

EN: Tic tac, tic tac, tic tac, boom …
BG: Тик так, тик так, тик так, бум...

EN: Tic tac, tic tac, tic tac… get one shot
BG: Тик так, тик так, тик так... получи един изстрел

EN: Tic tac, tic tac, tic tac…don’t stop
BG: Тик так, тик так, тик так... не спират

EN: Tic tac, tic tac, tic tac, independent girls.
BG: Тик так, тик так, тик так, независими момичета.