Artist: 
Search: 
Voyager - Lost lyrics (Bulgarian translation). | Once again I am walking down the crowded path
, Windows telling me to the cry in the aftermath
, 
,...
05:10
video played 302 times
added 7 years ago
Reddit

Voyager - Lost (Bulgarian translation) lyrics

EN: Once again I am walking down the crowded path
BG: Отново вървя по пътя, претъпкан

EN: Windows telling me to the cry in the aftermath
BG: Windows ми казва да вика в резултат

EN: My brain is overflowing
BG: Мозъкът ми е преизпълнен

EN: First signs of madness showing now!
BG: Първите признаци на лудост, показващи сега!

EN: I am lost
BG: Аз съм изгубен

EN: In this world of sensation
BG: В този свят на усещане

EN: I am lost
BG: Аз съм изгубен

EN: In the overflow
BG: В преливник

EN: I am lost
BG: Аз съм изгубен

EN: In the information
BG: В информацията

EN: I am lost
BG: Аз съм изгубен

EN: So I'm laying low
BG: Така че аз съм Уейтс

EN: So I cover my ears but still I'm hearing the sound
BG: Така че аз покриване на ушите ми, но все пак аз съм изслушване на звука

EN: Won't anymore sleep until I drown?
BG: Вече няма да спя, докато аз се удави?

EN: My brain is overflowing
BG: Мозъкът ми е преизпълнен

EN: Second signs of madness showing now!
BG: Втора признаци на лудост, показващи сега!