Artist: 
Search: 
Visions Of Atlantis - New Dawn lyrics (Bulgarian translation). | Nights before
, I thought about all the days we made it out
, But today I face tomorrow
, Yes...
03:21
video played 1,237 times
added 7 years ago
Reddit

Visions Of Atlantis - New Dawn (Bulgarian translation) lyrics

EN: Nights before
BG: Нощи преди

EN: I thought about all the days we made it out
BG: Мислех за всички дни, да го прави

EN: But today I face tomorrow
BG: Но днес аз лицето утре

EN: Yes there's bigger fear than before
BG: Да има по-голям страх от преди

EN: And lonely knights are getting more
BG: И самотно рицари стават повече

EN: But there won't be lies and sorrow
BG: Но няма да има лъжи и мъка

EN: Again I have been told to let you go
BG: Отново съм бил казал да ви пуснем

EN: Oh no
BG: О не

EN: I am sorry, cause my head won't so
BG: Съжалявам, защото главата ми няма да го

EN: Burn my heart
BG: Изгори сърцето ми

EN: Burn it out
BG: Го изгори

EN: Cause without you there's no doubt
BG: Защото без теб там е без съмнение

EN: That I won't need all those feelings for a new dawn
BG: Че няма да се нуждаят от всички тези чувства за началото на нова ера

EN: Take my soul
BG: Вземе душата ми

EN: Carry down all those memories to your ground
BG: Носете по всички тези спомени си земята

EN: But the water in your eyes says
BG: Но водата в очите ви казва

EN: Forever we are bound
BG: Завинаги, ние сме длъжни

EN: Blackened times I hoped in pain
BG: Почернели пъти се надявах в болка

EN: But all attempts where in vain
BG: Но всички опити когато напразно

EN: That you would change your destination
BG: Че ще промените вашата дестинация

EN: No there are no feelings left
BG: Там са без чувства ляво

EN: Little needles bigger shaft
BG: Малки игли-голям вал

EN: In my head just my fixation
BG: В главата ми само ми фиксация

EN: Again I have been told to let you go
BG: Отново съм бил казал да ви пуснем

EN: Oh no
BG: О не

EN: But otherwise my blood would stop to flow
BG: Но иначе моята кръв ще спре да тече

EN: Burn my heart
BG: Изгори сърцето ми

EN: Burn it out
BG: Го изгори

EN: Cause without you there's no doubt
BG: Защото без теб там е без съмнение

EN: That I won't need all those feelings for a new dawn
BG: Че няма да се нуждаят от всички тези чувства за началото на нова ера

EN: Take my soul
BG: Вземе душата ми

EN: Carry down all those memories to your ground
BG: Носете по всички тези спомени си земята

EN: But the water in your eyes says
BG: Но водата в очите ви казва

EN: Forever we are bound
BG: Завинаги, ние сме длъжни