Artist: 
Search: 
Reddit

Vintersorg - Strålar lyrics

Under flitens lampa hon äntrade sin scen.
För att fälla masken från ämnen fördömda.
Och bryta förtrollningen hos dessa strålningsfenomen.
Som bor och verkar i det gömda.

Med mödans åror på en obruten ocean.
Av omvärldens passivitet.
Beseglade hon materialens mystiska karavan.
Med vindflöjeln pekandes mot osynlig radioaktivitet.

Sinnet brann av förundran och oförställd passion.
När mörkret upplystes av isolerat radium.
Dock tärde dessa studier som den yttersta erosion.
Och lidelsen blev ett lidande i cellernas rum.

Uppbyggnad, egenskap och omvandling.
Är orden som ekar i din livshandling.

Marie Curie; din ande är fri.
Från ouppfyllda drömmar.
Du tog kemi till radiologi.
I alfapartiklarnas strömmar.
Marie Curie; din strävan i.
Att förädla experimentens metoder.
Skapade en helt nya akademi.
Och du blev dess ledstjärna och möder.