Artist: 
Search: 
Reddit

Vintersorg - Från Materia Till Ande lyrics

"Transformera eder till levande Filosofiska Stenar" – Dorneus

Exoterisk var metoden som blev till kemiska förgreningar
Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoteriska ändamalet: kroppens och själens huld

Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk analys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjälade tingens dialys

Ande och natur der förlovade helhetstillstandet
Dock har mangen sökt dess skatt och förlorat förstandet
Evighetens lycka vilar I cirkulär destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion

Fran materia till ande, fran tingens trysta sfär
Jag följer elementens stigar bortom: nu och här
För att finna ämnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skada gatans essens

Utvecklingsprocessen av prima materia är tänd
Jag väpnar mig mot projektionernas mästare
"Tills den merkuriska ormen ligger ärrad och bränd"
Gisslad är illusionernas frestare

Mitt Opus är fullgjort men snart sinar drömmen
Aterskapandet av helheten maste hallas vaken
Den lilla konjunktionen skall väckas fran dess gömmen
Medvetandets sol slukas av den vinglösa draken

Ur kärlen proväde ormen att fly
För att förmörka min inre försoning
Min ande, som nu skall stiga och gry
Fran logosprincipens boning