Artist: 
Search: 
Reddit

Vintersorg - För Kung Och Fosterland lyrics

Själafränder, norden rungar
Vapenbröder vid Svea strand
Stridskamraters kamprop ljungar
För upphöjd kung och fosterland

Ett härnadståg svor ed
I tätt uppslutna led
Till den ädla hembygdsprakt
Till moder jords omdrömda trakt
Från korpgudsärans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Göts i bröst för strid och fejd

Med obild eldsblick de betraktar
Hjältelandets offerbål
Den sammansvurna hären vaktar
Vattenbrynet med blodormsstål

Nu segervissa lag
Till taktfast trummas-slag
Styr stolta Naglfar
På vikingsfärd de vreda drar
I djärva stormas fång
Fylld av tordönsång
Av forna gudar krönt
De, som ledstjärnan utrönt

När fiende fallit, varhelst de än finnes
Konungen kallar mannarna till
När norden omnämnes, smärta minnes
Ty bloddränkta bredsvärd är vårt sigill

Ett härnadståg svor ed
I tätt uppslutna led
Till den ädla hembygdsprakt
Till moder jords omdrömda trakt
Från korpgudsärans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Göts i bröst för strid och fejd