Artist: 
Search: 
Reddit

Viking - Mitt HjÄrta Det Är Ditt lyrics

Hören Syster och Broder;/ lyssna till Sagan om min Moder!/ Svea Rike det fagra.// Där Troll lefva i Frid,/ de finnas äfven i vår Tid;/ ej bara i den oändliga Saga.// Mitt Hjerta det är ditt,/ ty jag älskar Landet mitt./ Själslig Kärlek aldrig dör.// Din Himmel så vackert blå,/ dina Träd i vacker grön Dräkt stå./ Ulfvar i Natten jaga.// I vintertid fager Snö,/ men vacker Vår kommer i Tö,/ då Rådjuren Ljuset behaga