Artist: 
Search: 
Vic Mensa - Feel That lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1]
, Smoking on that g-pen got me tweakin, yeah I feel that
, And in that den it's traffic...
02:49
video played 249 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Vic Mensa - Feel That (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Smoking on that g-pen got me tweakin, yeah I feel that
BG: Тютюнопушенето върху тази g-перо ме tweakin, да чувствам, че

EN: And in that den it's traffic season and I feel that
BG: И в този ден това е сезона на трафика и аз чувствам, че

EN: My bitch say "Vic baby you crazy" yeah, I feel that
BG: Моята кучка казват "вик baby ти луд" да, аз чувствам, че

EN: Them niggas fubu they fugazi lean got me lazy
BG: Тях негрите fubu те fugazi постно ме накара мързелив

EN: I'm sippin' on her, oh they say they drill, and they don't do that
BG: Аз съм sippin' за нея, о те казват Втълпяват, и те не правят това

EN: Say Vic the shit boy that's old news I thought you knew that
BG: Казвам ВиК лайна момче, това е стара новина, мислех, че знаех, че

EN: I'm in that paper you get you one I get two of that
BG: Аз съм в тази книга, получавате един получавам две от които

EN: I need that, Vic boy up in Nordstrom spend like three stack
BG: Имам нужда от това, ВиК момче нагоре в Nordstrom прекарват като три стека

EN: I just bought my bitch three pairs of heels yeah she feel that
BG: Аз просто си купих ми кучка три чифта токчета да тя смятат, че

EN: I might have a fefe on Ben Franklin yeah I'm throwing that
BG: Аз може да има fefe на Бен Франклин да съм хвърляне, че

EN: Bitch I think I'm McNabb with the eagle I'm the quarterback, run it back
BG: Кучка, аз мисля, че съм McNabb с орел съм куотърбек, пуснете го обратно

EN: Throw a bullet at me bet I'm bucking back
BG: Хвърли един куршум ме залагате аз съм подскача обратно

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: She drop down and pussy pop
BG: Тя падащото и путка поп

EN: I might put a Ben Franklin on top of that
BG: Аз може да поставени Бен Франклин това

EN: I see a new watch I'm coppin' that
BG: Аз виждам нов часовник, аз съм coppin' че

EN: I'm off the liquor and the kill and I feel that
BG: Аз съм извън алкохол и убиването и аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: She on the phone she wanna fuck me and I feel that
BG: Тя по телефона, тя искаше да се ебаваш мен и аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I'm dope as shit, I do that, I'm UPS, I mail that
BG: Аз съм дрога като глупости, аз правя това, аз съм UPS, аз че поща

EN: Molly right they feelin' it, brand new shit like everyday
BG: Моли точно те разбира това, чисто нов лайна като всеки ден

EN: My money trust they on the track
BG: Моите пари те доверие на пистата

EN: Nana clip they peel back
BG: Нана клип те обелвам

EN: Bill Russell shit got tall stacks
BG: Бил Ръсел лайна имам висок купища

EN: Put your little bills away
BG: Махнете си малко сметки

EN: Fuck pigs, bring home the bacon yeah I did that
BG: Майната прасета, носят вкъщи бекон да направих това

EN: I stashed them bundles in the basement where I hid that
BG: Аз ги скрил връзки в мазето, където се криех

EN: Fly out to Jamaica, make your own vacation cause I live that, that's real talk
BG: Летят към Ямайка, направете своя собственаваканция причина аз живея това, което е реално говорим

EN: My poppa said be patient and it will crack
BG: Моят poppa каза бъдете търпеливи и тя ще се счупи

EN: I think I'm legend in the making, yeah I feel that
BG: Мисля, че аз съм легенда в процес на изграждане, да, аз чувствам, че

EN: She give me top, she give me skully, she don't wear a hat
BG: Тя ми даде върха, тя даде ми skully, тя не носи шапка

EN: I need my money paid in fully, you aware of that
BG: Имам нужда от моите пари, платени в напълно, вие знаете това

EN: Fuck you mean bitch I been that nigga and I'm still that
BG: Майната ти низък кучка съм била, че Негро и аз все още съм, че

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: She drop down and pussy pop
BG: Тя падащото и путка поп

EN: I might put a Ben Franklin on top of that
BG: Аз може да поставени Бен Франклин това

EN: I see a new watch I'm coppin' that
BG: Аз виждам нов часовник, аз съм coppin' че

EN: I'm off the liquor and the kill and I feel that
BG: Аз съм извън алкохол и убиването и аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: She on the phone she wanna fuck me and I feel that
BG: Тя по телефона, тя искаше да се ебаваш мен и аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че

EN: I feel that
BG: Аз чувствам, че