Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Твоите Целувки По Моята Риза lyrics (English translation). | Тази малка лисица в тебе –
, тя ми грабна ума без време
,...
03:45
Reddit

Veselin Marinov - Твоите Целувки По Моята Риза (English translation) lyrics

BG: Тази малка лисица в тебе –
EN: This little vixen in you –

BG: тя ми грабна ума без време
EN: She grabbed my mind without time

BG: и нарочно избяга накрай света.
EN: and purposely ran the ends of the Earth.

BG: Все си казвам: - Не съм от вчера!
EN: I always say: I am not from yesterday!

BG: Мога себе си пак да събера.
EN: Can you still get.

BG: Няма да те помня! От днес ще спра!
EN: I won't remember you! Today I will stop!

BG: Вече колко дни и нощи
EN: How many days and nights

BG: аз за теб забравям още!
EN: I forget you!

BG: А още твоите луди целувки
EN: And yet your crazy kissing

BG: по моята риза до днес горят.
EN: on my shirt today.

BG: И още моите чувства не могат да заспят.
EN: And yet my feelings cannot sleep.

BG: И още виждам очите-магнити,
EN: And I can still see his eyes-magnets

BG: които ми шепнат “Желая те”.
EN: whisper to me "I want you".

BG: И още ме побърква мисълта за теб.
EN: And it still pisses me off thinking about you.

BG: Тази малка лисица в тебе
EN: This little vixen in you

BG: има всички права над мене.
EN: has all rights over me.

BG: Да обичам друга – не зная как.
EN: To love each other – I don't know how.

BG: Всяка друга пред теб бледнее.
EN: Each other in front of you, pales.

BG: Искам те, ала все едно ти е.
EN: I want you, but like you.

BG: Спирам да те помня! Защо ми е?!
EN: I remember you! Why is my?

BG: Вече колко дни и нощи
EN: How many days and nights

BG: още те забравям, още!
EN: yet they forget, more!